Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi, konserwacji żurawi samojezdnych, przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych

żurawieOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty w ramach szkolenia na operatorów i konserwatorów żurawi samojezdnych!

Żurawie samojezdne to urządzenia transportu bliskiego (UTB) wymagające odpowiednich uprawnień do ich obsługi oraz konserwacji. Posiadanie właściwego przygotowania w tym właśnie zakresie pozwala na prawidłową eksploatację urządzeń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasz Ośrodek ERGON zaprasza do skorzystania z oferty kursów dla osób pracujących z żurawiami samojezdnymi. Zajęcia prowadzone przez nas włączają część teoretyczną i praktyczną, przekazując uczestnikom szeroką gamę informacji potrzebnych do uzyskania stosownych uprawnień.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • żurawiedozór techniczny dla żurawi samojezdnych, w tym także uprawnienia wymagane do ich obsługi i konserwacji
  • ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych – rodzaje żurawi (drogowy, drogowo-terenowy, placowy, terenowy, z wysięgnikiem rozsuwanym, teleskopowym, o stałej długości), zabezpieczenia żurawia, parametry pracy i inne
  • mechanizmy żurawia samojezdnego – mechanizm podnoszenia, obrotu, pochylenia, teleskopowania wysięgnika
  • rodzaje zawiesi stosowanych do żurawi samojezdnych – zawiesia linowe, łańcuchowe
  • stateczność w prawidłowej pracy żurawia samojezdnego
  • zasady eksploatacji żurawi samojezdnych – obowiązki operatora żurawia
  • zasady konserwacji żurawi samojezdnych – obowiązki konserwatora żurawia
  • BHP i pierwsza pomoc przy eksploatacji żurawi samojezdnych

Czas trwania nauki to od 10 do 20 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT dla operatorów urządzeń oraz od 38 do 68 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT dla konserwatorów urządzeń.

W razie potrzeby Ośrodek ERGON może dopasować zakres lekcji do indywidualnych wymogów klientów.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!