uprawnienia TDTTDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny obejmuje urządzenia transportu dalszego, zatem takie, które mają zastosowanie w pociągach i na dworcach kolejowych. Bardzo podobny termin – UDT – dotyczy bliższego transportu, dlatego można mieć problem, gdzie nabyć takie uprawnienia. Poza tym, są one też wymagane na urządzenia typu UNO, czyli np. cysterny przewożące różne substancje. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, przeczytajcie ten artykuł!

Zakres zadań TDT

Ustawa o dozorze technicznym w art. 44 określa, że TDT musi wykonywać dozory techniczne nad urządzeniami technicznymi na bocznicach kolejowych, w pociągach, a także takimi znajdującymi się na statkach morskich, portach i pontonach. Dozór także obejmuje różnego typu zbiorniki, w tym cysterny, które są przewożone kolejami lub drogami. Oprócz tego kolejki linowe i wyciągi narciarskie, urządzenia do odzyskiwania par paliwa i urządzenia techniczne na terenie portowych baz przeładunkowych również muszą być dozorowane przez TDT.

Jakie uprawnienia?

uprawnienia TDTW zakres urządzeń, które dozoruje UDT, wchodzą m.in. wózki widłowe, dźwigi czy suwnice. Wtedy właśnie pojawia się kłopot, jeżeli którychś z nich używamy przykładowo w kolei czy na statku morskim, bo tamtejsze urządzenia muszą być zarejestrowane w TDT. Co w przypadku, gdy posiadamy uprawnienia UDT? W 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, która określa, że zaświadczenie wydane przez jeden organ potwierdza kwalifikacje osób również wtedy, gdy urządzenie przez miejsce zainstalowania czy eksploatowania powinno być dozorowane przez inny organ. Co to dla nas oznacza? Jest to duże ułatwienie, ponieważ dzięki tej nowelizacji, nawet kiedy osoba posiada uprawnienia UDT, może używać urządzenia podlegającego dozorowi TDT. Czyli na przykład: jeśli mamy uprawnienie na dźwig, które zostało wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, możemy używać go, kiedy został zarejestrowany do Transportowego Dozoru Technicznego.

Kurs UNO – co to takiego?

Istnieje także szkolenie z zakresu napełniania i opróżniania zbiorników czy cystern. Jest to także kurs, który podlega pod TDT. Ze względu na typ urządzeń, jest też nazywany kursem UNO. Nabycie uprawnień to szczególnie ważna sprawa, zwłaszcza gdy przewozimy materiały niebezpieczne. Do takich należą m.in.: materiały zapalne (w stanie ciekłym i gazowym) i samozapalne, trujące, utleniające i żrące, a także materiały nieuznawane za niebezpieczne, ale napełniane pod ciśnieniem, np. mąka, oleje, asfalt, cement, nawozy. Warto pamiętać, że są to różne klasy materiałów. Dobrą wiadomością jest fakt, że zaświadczenia można uzyskać jednocześnie na kilka z nich. Tak samo jest w przypadku typów zbiorników, ponieważ też się one różnią. Dzięki kursowi UNO osoba przeszkolona posiada niezbędną wiedzę do korzystania z takich urządzeń.

Dla kogo szkolenie?

W dużej mierze szkolenia TDT są przeznaczone dla osób, które ukończyły osiemnasty rok życia. Nie jest to jednak jedyne wymaganie, ponieważ niezbędne jest do tego wykształcenie co najmniej zawodowe. Jeśli go nie posiadamy, a mamy świadectwo robotnika wykwalifikowanego, także możemy podejść do kursu. Najważniejszym warunkiem jest prawidłowe wypełnienie wniosku o egzamin TDT. Jest to konieczne, ponieważ bez tego nie ma możliwości wzięcia udziału w samym szkoleniu.

Transportowy Dozór Techniczny powinien być już każdemu znany po tym artykule. Mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości dotyczące uzyskiwania uprawnień się rozwiały. Należy pamiętać, że za brak zaświadczenia o kwalifikacjach niezbędnych do użytkowania urządzenia są przewidywane kary w razie kontroli. Nie ma co ryzykować, tylko podjąć się kursu, jeśli chcemy korzystać ze sprzętu.