To szkolenie, którego program jest zgodny z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego i uwzględnia zakres wiedzy wymagany na egzaminie państwowym z podestów ruchomych. Kurs polecamy osobom, które są zdecydowane na zdobycie nowych kwalifikacji w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego.

Czym jest podest ruchomy masztowy

To urządzenie transportu bliskiego, służące do przemieszczania pracowników w pionie jako stanowisko pracy na wysokości.. W przypadku tego podestu platforma umieszczona jest na maszcie – konstrukcji kratownicowej, po której może przesuwać się dzięki działaniu zespołu napędowego – dźwignika zębatkowego. Maszt jest najczęściej składany, dzięki czemu można zmieniać jego wysokość, w zależności od potrzeb. Całość jest umieszczona na podwoziu wyposażonym w koła, dzięki czemu podest można łatwo przewieźć/dostarczyć na miejsce budowy..

Operator podestów ruchomych masztowych powinien przede wszystkim sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Niektóre z nich są przeznaczone tylko do pracy w pomieszczeniach. Ważne jest także odpowiednie ustawienie urządzenia na stabilnym podłożu i zabezpieczenie go podporami, tak aby praca była w pełni bezpieczna.

Podesty masztowe wykorzystuje się między innymi w:

  • Pracach budowlanych
  • Pracach remontowych, takich jak malowanie, ocieplanie, tynkowanie
  • Montażu instalacji, okien, jednostek centralnych klimatyzacji na elewacjach budynków
  • Pracach w magazynach i halach fabrycznych

Według klasyfikacji UDT podest ruchomy stacjonarny jest urządzeniem transportu bliskiego objętym dozorem technicznym. Do czerwca 2020 należał do kategorii II P, wraz z podestami wiszącymi, obecnie uzyskuje się uprawnienia UDT na podesty ruchome stacjonarne i masztowe jednocześnie.

Podesty ruchome masztowe – kurs dla operatorów

Celem kursów jest przekazanie wiedzy na temat budowy, działania, zastosowań podestów, zasad bezpieczeństwa przy ich eksploatacji oraz obowiązków związanych z dozorem technicznym. Wykłady teoretyczne są uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi, tak aby nawet te osoby, które nigdy nie miały do czynienia z podestami masztowymi, mogły w wystarczającym stopniu opanować ich obsługę.

Czas trwania zajęć

Liczba godzin zajęć może różnić się w zależności od tego, do jakiej grupy zostanie zakwalifikowany uczestnik. Czas potrzebny na naukę jest ustalany indywidualnie – osoby, które mają już doświadczenie w pracy z podestami, mogą potrzebować mniejszej liczby godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych. Z kolei osobom początkującym przekazuje się całość wiedzy wymaganej na egzaminie.

Orientacyjny czas trwania szkolenia wynosi od około 8 do około 20-35 godzin. Informację na ten temat kursanci otrzymują na etapie rejestracji.

Terminy zajęć

Nowe grupy szkoleniowe są uruchamiane nawet kilka razy w miesiącu. Aby sprawdzić, kiedy ruszają najbliższe kursy “Podesty ruchome stacjonarne”, należy zapoznać się z informacjami na naszej stronie www.platformaedukacji.pl.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach, także online. Organizujemy kursy na podesty ruchome w Warszawie, a także w wielu dużych miastach. Część teoretyczną można zaliczyć także online, biorąc udział w webinarach, które odbywają się w czasie rzeczywistym – na żywo.

Warunki uczestnictwa

Od uczestników nie wymagamy doświadczenia ani praktyki. Oczekujemy natomiast spełnienia podstawowych wymagań: ukończonych 18 lat, minimum podstawowego wykształcenia, a także braku przeciwwskazań zdrowotnych, potwierdzonych w formie oświadczenia od kursanta, a w przypadku pracy zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy wymaga się zaświadczenia lekarskiego.

Zapisy

Aby zapisać się na kurs operatora podestów ruchomych masztowych, należy wybrać odpowiedni termin na stronie www.platformaedukacji.pl, dodać go do koszyka, a następnie dokonać płatności. Wówczas miejsce na wybranym szkoleniu zostanie zarezerwowane.

Na stronie można zapisać się także na inne kursy: na zwyżki (podesty ruchome samojezdne), podest ruchomy przejezdny i pozostałe urządzenia objęte dozorem technicznym.

Egzamin i uprawnienia

Po ukończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy maja możliwość podejścia do egzaminu państwowego, który przeprowadza UDT. Szkolenia są organizowane przez nasz Ośrodek w takich terminach, by egzamin odbywał się możliwie jak najszybciej po zakończeniu zajęć. Uczestnik kursu podchodzi do testu wiedzy, a następnie do sprawdzianu umiejętności praktycznych przed inspektorem UDT Warszawa lub innego oddziału.

Pozytywny wynik egzaminu oznacza, że kandydatowi na operatora zostają przyznane uprawnienia. Obowiązują one dla podestów ruchomych stacjonarnych oraz masztowych, są ważne przez 10 kolejnych lat. Jest to dokument wystarczający do podjęcia pracy w zawodzie operatora na terenie całej Polski.