Urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych to rodzaj dźwigu zasilanego elektrycznie lub hydrauliczniePlatformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo są montowane w miejscach z barierami architektonicznymi: schodami, wąskimi drzwiami czy progami. Umożliwiają one osobie poruszającej się na wózku czy o kulach dostanie się na wyższe piętra budynku: domu, urzędu, przychodni czy uczelni. Podnośniki są rodzajem dźwigu zasilanego hydraulicznie lub elektrycznie. Zalicza się je do urządzeń transportu bliskiego i zgodnie z przepisami są one objęte dozorem technicznym. Oznacza to, że aby móc wykonywać naprawy i prace konserwacyjne przy takich urządzeniach, trzeba posiadać wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnienia.

Zapraszamy Państwa na kurs, którego ukończenie, wraz ze zdanym egzaminem państwowym, umożliwi zdobycie takich uprawnień. Dzięki temu będą mogli Państwo podjąć pracę konserwatora urządzeń transportu bliskiego w dowolnej firmie czy zakładzie specjalizujących się w naprawach tego typu sprzętu.

Program kursu konserwacji urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładów oraz praktycznej. Nasi instruktorzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla przyszłych konserwatorów, przekazują wiedzę w sposób przystępny i aktywizujący uczestników. Podczas zajęć dowiedzą się Państwo między innymi:

  • Jakie są rodzaje platform do transportu osób niepełnosprawnych
  • W jaki sposób są zbudowane urządzenia zasilane elektrycznie i hydraulicznie
  • Typowe usterki, z jakimi mają do czynienia konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego
  • Przepisy związane z konserwacją urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • Obowiązki na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego
  • Zasady BHP i udzielania pierwszej pomocy w przypadku awarii i wypadków

Po części wykładowej uczestnicy biorą udział w zajęciach praktycznych, w trakcie których zapoznają się z budową platform do transportu, poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy eksploatacji i uczą się metod naprawiania najpopularniejszych usterek.

Kurs trwa standardowo od 38 do 96 godzin, czas ten może być jednak krótszy w przypadku osób, które pracowały już z urządzeniami transportu bliskiego. Takie osoby mogą potrzebować mniej czasu na naukę podczas części praktycznej. Jest to ustalane indywidualnie z prowadzącym.

Egzamin na uprawnienia UDT

Kurs stanowi przygotowanie do pracy w zawodzie konserwatora, ale jego ukończenie nie jest wystarczające do tego, by móc podjąć pracę. Zgodnie z przepisami, konserwator musi zaliczyć egzamin przeprowadzany przez UDT i tylko jeśli jego wynik jest pozytywny, otrzymuje stosowne uprawnienia.

Organizacją egzaminu zajmuje się Ośrodek, we współpracy z UDT. Oznacza to, że kursanci nie muszą dodatkowo zapisywać się na egzamin w oddziale Urzędu. Egzamin pisemny (test) i ustny jest przeprowadzany w określonym przez UDT terminie, do którego dostosowywane są terminy naszych szkoleń.

Posiadając uprawnienia, można wykonywać prace naprawcze, konserwacyjne oraz obowiązkowe przeglądy techniczne wszystkich rodzajów urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych.

 Konserwacja urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych wymaga posiadania uprawnień

Wymagania dla uczestników

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, które mają skończone 18 lat, ukończyły co najmniej szkołę podstawową oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu konserwatora.

Aby szkolenie było w pełni efektywne, od uczestników wymagamy podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki, maszynoznawstwa, elektrotechniki.

Informacje praktyczne

Szkolenia z zakresu konserwacji odbywają się regularnie, w różnych lokalizacjach. Posiadamy oddziały w kilku dużych miastach, a nasza siedziba mieści się w Warszawie. Prowadzimy również szkolenia zamknięte dla firm – w przypadku takich szkoleń termin i miejsce są dostosowywane do potrzeb pracodawcy i pracowników.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia konserwatora, zapraszamy do rezerwacji miejsca na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń wraz z lokalizacjami, ceny i inne szczegóły. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu PayNow lub BLIK typu Przelewy24.

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.