Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji dźwigników do podnoszenia ładunków

Konserwator dźwigów do podnoszeniaOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zachęca do skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej urządzeń transportu bliskiego (UTB) – dźwigników do podnoszenia ładunków!

Urządzenia transportowe takie, jak dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów, są w wielu zakładach pracy, między innymi w warsztatach samochodowych, magazynach, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych. Osoby zajmujące się obsługą wyżej wymienionych urządzeń, a także prowadzące ich konserwację powinny posiadać właściwe przygotowanie do tego typu prac.

W naszym Ośrodku ERGON prowadzimy kompleksowe kursy w tym zakresie. Nasze zajęcia podejmują tematy teorii, a także praktyki związanej z eksploatacją i konserwacją wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • informacje o dźwignikach do podnoszenia ładunków, pojazdów, w tym charakterystyka techniczna, zastosowanie, budowa, konserwacja i naprawy, a także zasady prawidłowej eksploatacji
  • informacje o dozorze technicznym wymienionych urządzeń, w tym przepisy, badania techniczne, dokumentacja
  • obowiązki konserwatora urządzeń
  • informacje o uprawnieniach potrzebnych do obsługi urządzeń
  • BHP i pierwsza pomoc w wypadkach

Czas trwania zajęć to 48-88 godzin dydaktycznych.

Ośrodek ERGON może dopasować zakres szkolenia dotyczącego wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Zachęcamy do wybrania naszych usług edukacyjnych w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!