Nazwa kursu – szkolenia
Oferta zawiera koszt egzaminu kwalifikacyjnego
przed komisją UDT

Cena jest uzależniona od ilości zgłoszonych osób
Podane ceny to koszt Brutto ZW VAT

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) oferta na maila

3) zapytaj o cenę tel na infolinii

4) Poproś o kontakt telefoniczny

Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO
Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP
Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP
Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP
Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ
Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS
Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW
Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ
Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.
Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach
Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)
Kurs konserwatorauprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.
Hakowy i Sygnalista – Bezpieczna eksploatacja – obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia – ISO 23853:2018 Cranes — Training of slingers and signallers.
Szkolenie wysokościowe – Bezpieczna eksploatacja – obsługa szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości – BS8454 BS8454

Powyższa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ze względu,
iż każdy koszt szkolenia może być negocjowany indywidualnie.