Nazwa kursu – szkolenia
Oferta zawiera koszt egzaminu kwalifikacyjnego
przed komisją UDT – 152,00 zł brutto ZW VAT

Cena jest uzależniona od ilości zgłoszonych osób
Podane ceny to koszt Brutto ZW VAT

1-2 os.

3-5 os.

6-10 os.

11-15 os.

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

752 zł

652 zł

602 zł

552 zł

Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO

952 zł

902 zł

852 zł

802 zł

Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO

1152 zł

1102 zł

1052 zł

1002 zł

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP

802 zł

752 zł

702 zł

652 zł

Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP

952 zł

902 zł

852 zł

802 zł

Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP

952 zł

852 zł

752 zł

702 zł

Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ

952 zł

852 zł

802 zł

752 zł

Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS

752 zł

702 zł

652 zł

602 zł

Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW

702 zł

652 zł

602 zł

552 zł

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ

702 zł

602 zł

552 zł

502 zł

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.

702 zł

652 zł

602 zł

552 zł

Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach

3352 zł

3252 zł

3152 zł

3052 zł

Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo

2252 zł

2152 zł

2052 zł

1952 zł

Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)

6852 zł

4852 zł

4252 zł

3752 zł

Kurs konserwatora – uprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.

2152 zł

1852 zł

1552 zł

1252 zł

Powyższa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ze względu,
iż każdy koszt szkolenia może być negocjowany indywidualnie.

W OKRESIE WAKACJI WSZYSTKIE CENY -20%