Czym jest koparka?

pracownik-operator koparki podczas pracy na budowieTo przede wszystkim maszyna przeznaczona do wykonywania robót ziemnych. Służy do oddzielania urobku i ładowania go na maszyny transportowe lub na składowiska.

Jakie występują rodzaje koparek?

  • koparka przedsiębierna pracuje głównie na poziomie dna wykopu. To właśnie z tego powodu koparki tego typu wykonują wykopy o dużych objętościach. Współpracują z pojazdami odwożącymi urobek, które ustawiają się na wysokości korony wykopu lub na jego dnie.
  • koparka podsiębierna pracuje na górnej krawędzi wykopu. Wykonuje wykopy pod budowle i pozostałe wykopy liniowe, w miejscach, gdzie wprowadzenie koparki na dno wykopu nie jest możliwe bądź powierzchnia działki jest niewielka.
  • koparka chwytakowa głównie służy do wydobywania grunt z wody, pogłębiania kanałów, koryta rzek. Znajdują zastosowanie w kopaniu głębokich wykopów o niewielkich średnicach – otwory studzienne lub pod filary mostów. Na wyposażeniu posiadają samoczynnie otwierający się i zamykający chwytak zawieszony na linach zagłębiający się w grunt pod własnym ciężarem.
  • koparka zbierakowa, którą wykop wykonywany jest przez zbierak wleczony na linie na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny.
  • minikoparki wykorzystywane zdecydowanie częściej od normalnych, ciężkich i bardzo dużych maszyn. Dzięki nim można pracować w trudno dostępnych miejscach.