Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu na stanowisko riggera hakowego, które pozwala nabyć nowe kwalifikacje i uprawnienia oraz zwiększyć szanse na rynku pracy. Oferowany przez nas kurs umożliwi Ci zatrudnienie w służbie utrzymania ruchu przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, przedsiębiorstwach świadczących transport ładunków, stoczniach lub portach.   

hakowy daje sygnał operatorowi dźwigu

Cel kursu na riggera hakowego 

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do bezpiecznego mocowania ładunków oraz współpracy z operatorami urządzeń dźwigowych w zakresie przygotowania ładunków do załadunku lub rozładunku. Kursanci zapoznają się z różnymi typami zawiesi i osprzętu dźwigowego oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie ich użytkowania. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?  

Udział w naszym kursie kierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na tym stanowisku. Uczestnictwo w kursie zalecamy pracownikom służby utrzymania ruchu w zakładach wykorzystujących urządzenia transportu bliskiego, pracownikom przedsiębiorstw świadczących usługi przewozu ładunków oraz pozostałym osobom, które potrzebują uprawnień z zakresu obsługi wciągników, suwnic, wciągarek oraz zawiesi.   

Program szkolenia 

Kurs riggera hakowego obejmuje obsługę urządzeń przeznaczonych do transportu ładunków. Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

 • urządzenia takie jak suwnice, dźwigi, żurawie, 
 • charakterystyka dźwignic i zawiesi, 
 • określanie masy i środka ciężkości towarów, 
 • zasady zapinania i zdejmowania ładunku, 
 • eksploatacja osprzętu dźwigowego, 
 • obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. 

Po zakończonym szkoleniu kursant dysponuje kompleksową wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu obsługi haków i innych zawiesi. Specjalista na tym stanowisku zna charakterystykę poszczególnych elementów dźwignic, potrafi dopasować osprzęt do przewożonego materiału. W bezpieczny sposób eksploatuje i dokonuje przeglądu obsługiwanych urządzeń. 

rigger sprawdzający zawiesia

Uprawnienia 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku, kursanci otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

Kim jest rigger hakowy? 

Osoba na tym stanowisku zajmuje się obsługą ładunków i rozmieszczaniem ciężkich maszyn, które do tego służą. Rigger hakowy mocuje lub odczepia obiekty będące ładunkiem do dźwigów za pomocą lin, łańcuchów, szekli, zacisków czy pasów. Wykorzystuje w tym celu wciągarki, podnośniki, koła pasowe i inne urządzenia tego typu.   

Obowiązki hakowego 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wybór odpowiedniego wyposażenia i osprzętu dźwigowego, przygotowanie ładunku do załadunku lub rozładunku zgodnie z przepisami BHP oraz współpracę z operatorem dźwigu. Pracownik wykonujący czynności riggera hakowego powinien: 

 • znać zasady bezpiecznego transportu pionowego materiałów, 
 • znać sposoby bezpiecznego stosowania zawiesi linowych i łańcuchowych oraz urządzeń pomocniczych, 
 • posiadać umiejętność porozumiewania się umownymi znakami z operatorem żurawia lub dźwigu. 

Przed przystąpieniem do pracy rigger hakowy powinien: 

 • zapoznać się z ładunkiem, 
 • określić masę, środek ciężkości i twardość towaru, 
 • zapoznać się z siłą i kierunkiem wiatru, 
 • przygotować plan pracy, 
 • wybrać zawiesia i osprzęt, 
 • przygotować liny i inne potrzebne do pracy narzędzia, 
 • ustalić sposób układania i przygotować miejsce rozładunku. 

Możliwości zawodowe 

Pracowników tego typu można spotkać przy transporcie ciężkiego i specjalistycznego sprzętu. Oprócz żurawi, rigger hakowy obsługuje urządzenia transportowe z olinowaniem, dlatego osoby wykonujące ten zawód są potrzebne najczęściej w stoczniach i portach.   

szakle–zastosowanie w transporcie

Rodzaje zawiesi i osprzętu dźwigowego 

Konstrukcję służącą do przenoszenia, przesuwania, podnoszenia ciężkich ładunków, którą niesłusznie określamy zazwyczaj dźwigiem, możemy podzielić na dźwigi, podnośniki, żurawie lub suwnice. Urządzenia te pełnią swoją funkcję głównie dzięki wykorzystaniu zawiesi dźwigowych, przeznaczonych do obwiązywania, podtrzymywania, zawieszania podnoszonego ładunku. System wykorzystujący zawiesia pasowe, linowe i łańcuchowe nazywamy cięgnowym. Systemy specjalne, jak wskazuje nazwa, są wykonywane pod konkretne potrzeby poszczególnych ładunków, możemy do nich zaliczyć chwytaki do materiałów o nieregularnych kształtach. Proces podnoszenia, przesuwania lub przenoszenia ładunków wymaga zastosowania osprzętu dźwigowego – dzieje się tak w przypadku transportu bardzo długich elementów lub o wyjątkowo dużym ciężarze. Wykorzystuje się wówczas trawersy, zblocza, szakle, haki, liny, napinacze oraz inne systemy mocowań, które umożliwią bezpieczne przeniesienie ładunku.   

Podczas prac transportowych zabronione jest: 

 • przenoszenie ładunków nad ludźmi, 
 • opuszczanie stanowiska pracy lub powierzanie swojej funkcji innej osobie, 
 • podnoszenie ładunków nieodspojonych od podłoża, przyciśniętych, przymarzniętych, 
 • podnoszenie towarów o nieokreślonej masie, 
 • przenoszenie ładunków przy ukośnym położeniu zawiesia, 
 • przebywanie pod transportowanym ładunkiem, 
 • chwytanie rękoma za pracujące zawiesie i jego elementy, 
 • pozostawienie podwieszonego ładunku bez nadzoru, 
 • pozostawienie zawiesia w miejscu narażającym je na uszkodzenie. 

Dlaczego warto szkolić się z nami? 

Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie hakowego riggera. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. W skład kadry szkoleniowej wchodzą specjaliści oraz wykwalifikowani pracownicy dużych przedsiębiorstw zajmujących się transportem ładunków. Ukończenie naszego szkolenia zapewni niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego manewrowania załadunkiem i rozładunkiem materiałów.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół ODK ERGON 

kurs ERGON