Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON przygotował dla Państwa szeroki wybór szkoleń – zapraszamy także na kurs na wózki widłowe (Warszawa i cała Polska), w tym na kurs operatora wózka widłowego dzięki któremu można poznać wszystkie najważniejsze informacje na temat obsługi tych urządzeń. Nasze kursy na wózki widłowe są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, a dzięki temu, że kładziemy nacisk na efekty, uzyskanie uprawnień UDT będzie z nami tylko formalnością. Aktualnie w wielu pracach stosowane są wózki widłowe, kursy z tego powodu są bardzo dobrą inwestycją, która zwraca się szybko zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zapraszamy również na nasze szkolenia na widlaki osoby chcące doszkolić się samodzielnie.

Każde szkolenie na wózki widłowe prowadzone przez nasz Ośrodek jest kompleksowe i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas kursy poruszane są wszystkie kwestie teoretyczne związane z budową oraz operowaniem urządzeniem podczas prac, jak i prowadzone są zajęcia praktyczne, które uczą uczestników prawidłowego manewrowania wózkiem zgodnie z przepisami BHP oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Wszechstronnie przygotowujemy uczestników naszych szkoleń do zdobycia uprawnień UDT.

Rodzaje uprawnień

Zgodnie z przepisami UDT wyróżnia się 3 kategorie uprawnień przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych:

I WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz ze zmiennym wysięgiem
wózki jezdniowe podnośnikoweI WJO na wózki jezdniowe podnośnikoweładowarka teleskopowa - wózek widłowy ze zmiennym wysiegiem

II WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe (bez urządzeń specjalizowanych)

III WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Zastosowanie urządzeń

Widlaki czy też wózki jezdniowe są mechanicznymi pojazdami kołowymi, które wyposażone są w elektryczny napęd silnikowy lub też napęd spalinowy, dzięki któremu mogą one poruszać się na dłuższych dystansach. Urządzenia pomagają w prowadzeniu lekkich i ciężkich prac załadunkowych i rozładunkowych towarów na paletach drewnianych w magazynach, sklepach, portach, halach produkcyjnych.

W użyciu znajduje się wiele typów widlaków. Ze względu na ich eksploatację dzielimy je na: ciągnikowe, naładowane, unoszące, podnośnikowe, a także widlaki specjalne. Pod kątem kierowania widlaki kategoryzuje się na prowadzone, podestowe, zdalnie sterowane i wyposażone w fotele. Kierowanie ruchem wózka jest podobne do kierowania samochodem, ponieważ urządzenie posiada kierownicę, pedały hamulca oraz gazu. Do operowania urządzeniami potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe nadawane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na wózki widłowe – cel szkolenia

Szkolenia na wózki widłowe są przeznaczone dla osób, które zakończyły 18 lat, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszły badania lekarskie i otrzymały zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora widlaka.

Dzięki szkoleniom można uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by podejść do egzaminu. Urządzenia te stosuje się w coraz większej liczbie firm. Szkolenia z ich obsługi będą w związku z tym dobrą inwestycją. Warto nauczyć się obsługiwać z Ośrodkiem ERGON wózki widłowe – uprawnienia UDT będzie można otrzymać dzięki nam jeszcze łatwiej!

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą pełną ofertą!
ODK Ergon Warszawa

Więcej informacji:

Sterowanie
Prawidłowe techniki sterowania

Operowanie ładunkiem
Operowanie załadowanym widlakiem

Bezpieczeństwo
Zasady bezpiecznej obsługi

Budowa
Baza wiedzy dot. budowy

Kursy
na wózki widłowe