Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy jako ręczny przecinacz termiczny. Ponieważ zapotrzebowanie na pracowników kwalifikujących się umiejętnością cięcia i spawania wciąż rośnie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i przekazujemy wiedzę w przystępny i bardzo wydajny sposób.

Oferowany kurs zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych przez komisję egzaminacyjną.

Cel szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z budową i obsługą palników plazmowych i acetylenowo-tlenowych, przepisami BHP podczas pracy z gazami technicznymi, metodami cięcia po wyznaczonych liniach, wypalaniem otworów czy cięcia rur i profili stalowych. Nasz kurs zapewnia przygotowanie uczestników do wykonywania praktycznych czynności związanych z rozdzielaniem różnego rodzaju materiałów.

 

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia

Oferowany przez ODK ERGON kurs umożliwia:

 • zdobycie kompetencji w zakresie przecinania palnikiem acetylenowo-tlenowym oraz plazmowym
 • uzyskanie zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).
 • rozpoczęcie pracy na stanowisku ręcznego przecinacza termicznego

W trakcie zajęć teoretycznych zapoznasz się z:

 • podstawami materiałoznawstwa
 • technikami i technologiami cięcia metali
 • rodzajami wykorzystywanych gazów
 • budową palników
 • regulacji płomienia
 • wymaganiami jakościowymi względem eksploatowanych materiałów
 • zasadami BHP na stanowisku pracy

Zajęcia praktyczne umożliwią ci ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 • obsługi palnika gazowego i plazmowego
 • cięcia blach po wyznaczonych liniach
 • wypalania otworów
 • cięcia rur oraz profili stalowych

 

Do kogo kierowane jest szkolenie cięcia palnikiem plazmowym i acetylenowo-tlenowym?

Oferowane przez ERGON szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się z podstawami użycia palników plazmowych i oksyacetylenowych oraz dla tych, których praca wymaga znajomości przeprowadzania procesu cięcia materiałów. Kurs kierujemy do:

 • osób prywatnych oraz pracowników
 • pracowników zawodów pokrewnych takich jak ślusarz, mechanik, pracownik utrzymania

 

Kurs cięcia plazmowego i acetylenowo-tlenowego przeznaczony jest dla osób, które:

 • ukończyły 18 lat
 • ukończyły przynajmniej szkołę podstawową
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na tym stanowisku

 

Na czym polega cięcie plazmowe?

W plazmowej obróbce metali następuje wytopienie i wyrzucenie cząstek metalu ze szczeliny cięcia za pomocą łuku elektrycznego. Na efektywność tego rodzaju cięcia wpływa wysoka energia łuku. Sprężony strumień gazu przepływa przez łuk elektryczny, wówczas następuje jego jonizacja – w ten sposób wytwarza się plazma, zwana również czwartym stanem materii. Stosowanie tej techniki nie wymaga prac związanych z przygotowaniem materiału, tym sposobem można więc ciąć zabrudzone, pokryte farbą czy zardzewiałe elementy. Odpowiednie dobranie proporcji użytych gazów plazmowych umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powierzchni ciętej z praktycznie zerową zgorzeliną.

ZaletyWady
 • prędkość cięcia
 • szybkie przebijanie oraz brak potrzeby podgrzewania
 • małe odkształcenia cieplne
 • mała szczelina cięcia oraz wysoka jakość powierzchni
 • silne promieniowanie UV
 • emitowanie dużej ilości gazów oraz szkodliwych dymów
 • Duży hałas
 • zmiany w strefie cięcia

Jak wygląda cięcie acetylenowo-tlenowe?

Palniki acetylenowo-tlenowe wykorzystują metodę cięcia gazowego doprowadzają materiał do temperatury, w której następuje proces spalenia i ulotnienia się go w postaci tlenku metalu. Używanie tego rodzaju palnika jest szczególnie pomocne w procesie rozdzielania metali niskostopowych oraz niskowęglowych. Chociaż możemy spotkać palniki wykorzystujące propan-butan, to szybsze osiąganie wysokich temperatur przemawia za wyborem acetylenu. Cięcie acetylenowo-tlenowe nazywane również oksyacetylenowym nadaje się do materiałów takich jak ołów, aluminium, srebro, cyna, stal, miedź czy cynk oraz umożliwia rozdzielać stal nawet o grubości 3 cm. Gaz nie nadaje się jednak do rozdzielania bardzo cienkich materiałów, niemożliwa jest praca na materiałach o grubości poniżej 3 mm.

ZaletyWady
 • szeroki zakres grubości cięcia
 • wysoka jakość cięcia grubych materiałów
 • możliwość cięcia pod różnymi kątami
 • szeroka strefa wpływu ciepła
 • długi czas przebijania przez materiał
 • niewielka prędkość pracy
 • brak możliwości cięcia stali wysokostopowych oraz z dużą zawartością węgla

 

Miejsce szkolenia

Szkolenia organizowane przez ERGON odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej, które odbywają się w dogodnym dla klienta miejscu po uprzednim uzgodnieniu.

Cena

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz atrakcyjne ceny. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Korzyści z kursu ręcznego przecinacza termicznego

Tylko profesjonalnie przeprowadzony proces cięcia lub spawania termicznego może wyeliminować bądź ograniczyć zagrożenia pojawiające się w przebiegu rozdzielania materiałów. Ukończenie naszego szkolenia zapewnia niezbędną wiedzę potrzebną do samodzielnego cięcia plazmowego lub acetylenowo tlenowego.