przecinacz termiczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy jako ręczny przecinacz termiczny. Ponieważ zapotrzebowanie na pracowników kwalifikujących się umiejętnością cięcia i spawania wciąż rośnie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i przekazujemy wiedzę w przystępny i bardzo wydajny sposób. Oferowany kurs zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych przez komisję egzaminacyjną. 

Cel szkolenia 

Uczestnicy zapoznają się z budową i obsługą palników plazmowych i acetylenowo–tlenowych, przepisami BHP podczas pracy z gazami technicznymi, metodami cięcia po wyznaczonych liniach, wypalaniem otworów czy cięcia rur i profili stalowych. Nasz kurs zapewnia przygotowanie uczestników do wykonywania praktycznych czynności związanych z rozdzielaniem różnego rodzaju materiałów.   

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia 

Oferowany przez ODK ERGON kurs umożliwia: 

 • zdobycie kompetencji w zakresie przecinania palnikiem acetylenowo–tlenowym oraz plazmowym, 
 • uzyskanie zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 
 • rozpoczęcie pracy na stanowisku ręcznego przecinacza termicznego. 

W trakcie zajęć teoretycznych zapoznasz się z: 

 • podstawami materiałoznawstwa, 
 • technikami i technologiami cięcia metali, 
 • rodzajami wykorzystywanych gazów, 
 • budową palników, 
 • poprawną regulacją płomienia, 
 • wymaganiami jakościowymi względem eksploatowanych materiałów, 
 • zasadami BHP na stanowisku pracy. 

Zajęcia praktyczne umożliwią Ci ćwiczenie: 

 • obsługi palnika gazowego i plazmowego, 
 • cięcia blach po wyznaczonych liniach, 
 • wypalania otworów, 
 • cięcia rur oraz profili stalowych. 
podstawy materiałoznawstwa

Do kogo kierowane jest szkolenie cięcia palnikiem plazmowym i acetylenowo–tlenowym? 

Oferowane przez ERGON szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą zapoznać się z podstawami użycia palników plazmowych i oksyacetylenowych oraz dla tych, których praca wymaga znajomości przeprowadzania procesu cięcia materiałów. Kurs kierujemy do: 

 • osób prywatnych oraz pracowników, 
 • pracowników zawodów pokrewnych takich jak ślusarz, mechanik, pracownik utrzymania. 

Kurs cięcia plazmowego i acetylenowo–tlenowego przeznaczony jest dla osób, które: 

 • ukończyły 18 lat, 
 • ukończyły przynajmniej szkołę podstawową, 
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na tym stanowisku. 

Na czym polega cięcie plazmowe? 

W plazmowej obróbce metali następuje wytopienie i wyrzucenie cząstek metalu ze szczeliny cięcia za pomocą łuku elektrycznego. Na efektywność tego rodzaju cięcia wpływa wysoka energia łuku. Sprężony strumień gazu przepływa przez łuk elektryczny, wówczas następuje jego jonizacja – w ten sposób wytwarza się plazma, zwana również czwartym stanem materii. Stosowanie tej techniki nie wymaga prac związanych z przygotowaniem materiału, tym sposobem można więc ciąć zabrudzone, pokryte farbą czy zardzewiałe elementy. Odpowiednie dobranie proporcji użytych gazów plazmowych umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powierzchni ciętej z praktycznie zerową zgorzeliną. 

Zalety Wady 
prędkość cięcia, 
szybkie przebijanie oraz brak potrzeby podgrzewania, 
małe odkształcenia cieplne, 
mała szczelina cięcia oraz wysoka jakość powierzchni. 
silne promieniowanie UV, 
emitowanie dużej ilości gazów oraz szkodliwych dymów, 
duży hałas, 
zmiany w strefie cięcia. 

Jak wygląda cięcie acetylenowo–tlenowe? 

Palniki acetylenowo–tlenowe wykorzystują metodę cięcia gazowego, doprowadzając materiał do temperatury, w której następuje proces spalenia i ulotnienia się go w postaci tlenku metalu. Używanie tego rodzaju palnika jest szczególnie pomocne w procesie rozdzielania metali niskostopowych oraz niskowęglowych. Chociaż możemy spotkać palniki wykorzystujące propan–butan, to szybsze osiąganie wysokich temperatur przemawia za wyborem acetylenu. Cięcie acetylenowo–tlenowe nazywane również oksyacetylenowym nadaje się do materiałów takich jak ołów, aluminium, srebro, cyna, stal, miedź czy cynk oraz umożliwia rozdzielanie stali nawet o grubości 3 cm. Gaz nie nadaje się jednak do rozdzielania bardzo cienkich materiałów, niemożliwa jest praca na materiałach o grubości poniżej 3 mm. 

Zalety Wady 
szeroki zakres grubości cięcia, 
wysoka jakość cięcia grubych materiałów, 
możliwość cięcia pod różnymi kątami. 
szeroka strefa wpływu ciepła, 
długi czas przebijania przez materiał, 
niewielka prędkość pracy, 
brak możliwości cięcia stali wysokostopowych oraz z dużą zawartością węgla. 
gruby materiał

Miejsce szkolenia 

Szkolenia organizowane przez ERGON odbywają się na terenie całej Polski. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej, które odbywają się w dogodnym dla klienta miejscu po uprzednim uzgodnieniu. 

Cena 

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz atrakcyjne ceny. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.   

Korzyści z kursu ręcznego przecinacza termicznego 

Tylko profesjonalnie przeprowadzony proces cięcia lub spawania termicznego może wyeliminować bądź ograniczyć zagrożenia pojawiające się w przebiegu rozdzielania materiałów. Ukończenie naszego szkolenia zapewnia niezbędną wiedzę potrzebną do samodzielnego cięcia plazmowego lub acetylenowo tlenowego. 

szkolenia ERGON