Podesty ruchome na pojazdach kolejowych są wykorzystywane w remontach infrastruktury kolejowej To szkolenie, po którym można uzyskać uprawnienia do wykonywania konserwacji, napraw i przeglądów podestów montowanych na pojazdach kolejowych. Kurs, łączący w sobie wiedzę teoretycznymi z umiejętnościami praktycznymi, jest zakończony egzaminem przeprowadzanym przez TDT. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują uprawnienia ważne 5 lat, wymagane w spółkach kolejowych i firmach świadczących usługi naprawcze sieci kolejowej.

Podesty ruchome montowane na pojazdach kolejowych

Prace naprawcze, konserwatorskie i budowlane związane z infrastrukturą kolejową czy tramwajową wymagają używania specjalistycznego sprzętu. Jednym z rodzajów są podesty – podnośniki znajdujące się na pojazdach kolejowych poruszających się po szynach. Są one wykorzystywane głównie do napraw, konserwacji i przeglądów trakcji elektrycznej.

Podesty na pojazdach kolejowych są wyposażone w platformy robocze, na których pracownicy mogą wykonywać swoje zadania. Dzięki umieszczeniu podnośnika na pojeździe kolejowym urządzenie może łatwo przemieszczać się na duże odległości, szybko docierając w miejsce prowadzenia prac.

Uprawnienia do konserwacji podestów ruchomych montowanych na pojazdach kolejowych

Za wydawanie uprawnień dla konserwatorów podestów na pojazdach kolejowych odpowiada Transportowy Dozoru Techniczny. Konserwatorzy z uprawnieniami posługują się zaświadczeniem kwalifikacyjnym w postaci karty ze zdjęciem. Uprawnienia są wydawane na 5 lat.

Aby otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne, należy – zgodnie z ustawą o dozorze technicznym – ukończyć kurs z zakresu konserwacji i zdać egzamin. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w naszym Ośrodku lub innym miejscu prowadzenia kursu, z udziałem egzaminatorów TDT. Terminy naszych szkoleń są dostosowane do terminów egzaminów, dzięki czemu kursanci nie muszą czekać przez długi czas na sprawdzenie kwalifikacji. Inspektorzy UDT sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydatów za pomocą testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych w formie ustnej.

Konserwator podestów ruchomych na pojazdach kolejowych wykonuje niezbędne naprawy i przeglądy Kurs na podesty ruchome na pojazdach kolejowych – informacje

W ramach szkolenia uczestnicy poznają budowę podestów na pojazdach kolejowych, ich rodzaje, sposób działania, czynności do zapewnienia sprawności technicznej urządzeń i usuwania najpopularniejszych usterek. Zdobywają również wiedzę z zakresu przepisów dozoru technicznego, zasad BHP, obowiązków konserwatora urządzeń, prowadzenia dokumentacji, zapoznawania się z instrukcjami obsługi. Program zajęć jest zgodny z wymogami egzaminacyjnymi UDT.

Czas trwania kursu – części teoretycznej i praktycznej – wynosi od około 32 do 96 godzin, w zależności od tego, ile czasu dany uczestnik potrzebuje na opanowanie umiejętności związanych z konserwacją. Czas zajęć praktycznych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb kursantów.

Aby wziąć udział w kursie z konserwacji podestów na pojazdach kolejowych, należy:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Mieć co najmniej podstawowe wykształcenie
  • Posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie

Wszelkie informacje na temat terminów zajęć, ich lokalizacji i innych szczegółów organizacyjnych znajdą Państwo na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo zarezerwować miejsce na wybranym szkoleniu. Osoby, które nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w kursie stacjonarnym, mogą zapisać się na zajęcia online (dotyczy tylko części teoretycznej).