Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia

Obsługa suwnicOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania ze swoich usług szkoleniowych w ramach obsługi suwnic, wciągników i wciągarek!

Suwnice, wciągniki i wciągarki to urządzenia transportu bliskiego (UTB) posiadające rozległe zastosowanie w przypadku transportu bliskiego wewnątrz obiektów i na zewnątrz nich. Pozwalają na przemieszczanie różnych rodzajów ładunków z wykorzystaniem odpowiednio dopasowanych urządzeń przeładunkowych.

Ośrodek ERGON zachęca do zapisania się na zajęcia w ramach obsługi suwnic wciągniki i wciągarki – prowadzimy kompleksowe zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy na stanowisku operatora tych sprzętów, a także skierowane są do innych osób związanych z eksploatacją suwnic i cięgników.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • podstawy prawne związane z dozorem technicznych suwnic, wciągników i wciągarek
  • rodzaje uprawnień do obsługi wyżej wymienionych sprzętów
  • typy suwnic, wciągników i wciągarek ich podstawowe dane techniczne
  • elementy budowy suwnic, wciągników i wciągarek– elementy mechaniczne, elektryczne, urządzenia zabezpieczające używane podczas pracy
  • rodzaje sprzętów przeładunkowych stosowanych do transportu bliskiego z użyciem suwnic, wciągników i wciągarek
  • wykaz popularnych usterek związanych z obsługą suwnic, wciągników i wciągarek
  • obowiązki osoby obsługującej suwnice, wciągniki i wciągarki z poziomu roboczego, kabiny oraz zdalnie
  • kwestie BHP oraz pierwszej pomocy przy obsłudze powyższych urządze

Czas nauki wynosi od 20 do 40 godzin dydaktycznych.

Tematykę możemy dopasować indywidualnie do potrzeb klienta – zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy do wybrania szkoleń w ramach obsługi suwnic, wciągników i wciągarek w Ośrodku ERGON!