Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów hydraulicznych

WindaZachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej w ramach konserwacji dźwigów hydraulicznych w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!

Dźwigi hydrauliczne, które określane są także jako windy hydrauliczne, to urządzenia transportu bliskiego (UTB) posiadające bardzo szerokie zastosowanie. Do budowy oraz konserwacji tego typu urządzeń konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień nabywanych podczas egzaminu UDT.

Prowadzimy zajęcia składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, które kompleksowo przygotowują do egzaminu i do pracy na stanowisku konserwatora dźwigów hydraulicznych oraz skierowane są do innych osób związanych z eksploatacją tych dźwigów.

Podczas szkoleń poruszane są różnorodne tematy związane z powyższymi urządzeniami, w tym podstawy prawne do dozoru technicznego dźwigów hydraulicznych, rodzaje uprawnień, a także kwestie techniczne dotyczące ich budowy i konserwacji.

PodnośnikPodczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • omówienie typów uprawnień do obsługi dźwigów z napędem hydraulicznym
  • rodzaje i dane techniczne dźwigów hydraulicznych
  • budowa dźwigów z napędem hydraulicznym, w tym omówienie elementów i zespołów dźwigów oraz elementów aparatury, instalacji elektrycznej oraz sterowniczej
  • przepisy BHP i pierwsza pomoc podczas pracy z dźwigami hydraulicznymi
  • obowiązki i zadania konserwatora dźwigów hydraulicznych

Czas zajęć wynosi od 48 do 88 godzin dydaktycznych.

Oferowane przez nas zajęcia mogą być także indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta – zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

Zachęcamy do skorzystania z kursu obejmującego tematykę konserwacji dźwigów hydraulicznych!