Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi, konserwacji dźwigników tzw. podnośników pojazdów

Podnośniki pojazdówOśrodek ERGON zachęca do skorzystania z oferty kursów skierowanej do operatorów i konserwatorów podnośników pojazdów!

Podnośniki pojazdów to urządzenia transportu bliskiego (UTB), które znalazły zastosowanie w podnoszeniu pojazdów różnych typów, w tym samochodów osobowych, motocykli. Obsługa tego typu urządzeń, a także ich konserwacja wymaga właściwego przygotowania, które powinno być potwierdzone właściwymi uprawnieniami.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON prowadzi kompleksowe szkolenia na podnośniki pojazdów skierowane do ich operatorów i konserwatorów. Nasze zajęcia włączają informacje teoretyczne, a także ćwiczenia praktyczne. Fachowo przygotowujemy naszych kursantów do podejścia do egzaminów!

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • ogólne wiadomości o podnośnikach pojazdów – charakterystyka, typy podnośników, uprawnienia potrzebne do ich obsługi
  • napędy podnośników pojazdów – napędy hydrauliczne, pneumatyczne i hydrauliczno-pneumatyczne oraz elektryczne
  • prawidłowe zasady załadunku pojazdów na podnośniki – obowiązki operatora podnośników pojazdów, mechanizmy podnoszenia, urządzenia sterownicze, zabezpieczające
  • informacje o wytrzymałości i stateczności konstrukcji podnośników pojazdów
  • obowiązki konserwatora podnośników pojazdów
  • dozór techniczny podnośników pojazdów

Czas trwania nauki dla operatora to od 10 do 15 godzin dydaktycznych bez egzaminu UDT, natomiast dla konserwatora od 38 do 68 godzin, w tym egzamin UDT.

Ośrodek ERGON umożliwia dostosowanie tematyki zajęć do indywidualnych wymagań klientów.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!