Podnośniki nożycowe, zwane często zwyżkami, to rodzaj podestów ruchomych, wykorzystywanych do efektywnego wykonywania montażu, konserwacji, remontów rożnego rodzaju instalacji czy sieci. Urządzenie pośrednio służy do podnoszenia osób i narzędzi oraz innych materiałów (towarów), o ile zostało to przewidziane przez producenta w instrukcji eksploatacji. Natomiast najczęściej producent określa ich przeznaczenie jako miejsca/stanowiska pracy na wysokości. Obecnie w technologii producenci łączą funkcje różnych urządzeń i np. w Portach Lotniczych spotykamy podesty do załadunku statków powrotnych, które można jednocześnie zakwalifikować do grupy dwójników towarów. Charakterystyczny dla podnośników nożycowych jest mechanizm przemieszczający platformę w górę i dół, który sposobem działania przypomina dwie pary nożyc. Urządzenia te wymagają posiadania uprawnień w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych, których przyznawaniem zajmuje się w Polsce Urząd Dozoru Technicznego.

Gdzie wykorzystuje się podesty nożycowe?

To uniwersalne urządzenia, stosowane między innymi w:

  • W przemyśle przez Działy Utrzymania Ruchu, w celu utrzymania ciągłości procesów technologicznych, napraw instalacji sprężonego ciśnienia, wentylacji, oświetlenia oraz ppoż.
  • W magazynach do inwentaryzacji materiałów oraz bieżących napraw oświetlenia czy systemów nawilżania lub monitorowania urządzeń procesu logistycznego, a także do oznakowania regałów zawieszkami.
  • Podesty są również niezbędne do zapewnienia ciągłości eksploatacji dużych ciągów technologicznych, w których producent przewidział ich wykazywanie, jak i jako standardowe narzędzie pracy.
  • W portach lotniczych do załadunku zunifikowanych kontenerów do statków oraz do załadunku biernych towarów, np. posiłków dla pasażerów.
  • Branży budowlanej – na l platformie, które w zależności od rodzaju podestu może byćrozkładana może przebywać nawet kilku pracowników, jednocześnie, wykonując prace na zewnątrz budowanych konstrukcji lub prace wykończeniowe wewnątrz.
  • Pracach remontowych – zwyżki nożycowe wykorzystuje się do malowania elewacji, ocieplania styropianem czy w pracach konserwatorskich.
  • Firmach zajmujących się myciem szyb w budynkach biurowych i użyteczności publicznej – niewielkie rozmiary podestów, na której umieszczone są podnośniki, powodują, że tego typu urządzenia dobrze sprawdzają się w przestrzeni miejskiej – można dostać się nimi pod samą ścianę budynku nawet w gęstej śródmiejskiej zabudowie, wymaga to jednak wygrodzenia strefy niebezpiecznej.
  • Zakładach energetycznych i firmach zajmujących się serwisem oświetlenia – wysięgniki podestów nożycowych pozwalają podnieść platformę na wysokość nawet kilkunastu metrów, dzięki czemu pracownicy mogą łatwo dostać się do uszkodzonej latarni. Należy zwrócić uwagę, że prace takie powinny się odbywać przy wyłączonym napięciu, zgodnie z instrukcjami technologicznymi danego zarządcy sieci. Personel wykonujący prace związane z energetyką w zakresie eksploatacji, czyli pracy fizycznej, powinien posiadać właściwy zakres uprawnień G1e. Personel zlecający i dozorujący prace musi posiadać właściwy zakres G1.

Zwyżki nożycowe a inne rodzaje podestów ruchomych

Podnośniki nożycowe należą do większej grupy urządzeń, zwanych podestami ruchomymi. W zależności od sposobu działania, montażu i przemieszczania, dzieli się je na przewoźne, samojezdne, wolnobieżne, a także wiszące, masztowe i stacjonarne. Podesty mogą być montowane na pojazdach lub wiszące mocowane do elementów budynków Podesty ruchome przejezdne dzielą się również ze względu na różne układy podnoszenia: typu A, tzw. nożycowe i masztowe oraz Typu B: wysięgnikowe, przegubowe, teleskopowe.. Zwyżki nożycowe należą do urządzeń wolnobieżnych, co oznacza, że są umieszczane na podwoziach o rożnej konstrukcji np. z osią oscylującą/wahliwą. .W podstawie posiadają napęd kół FWD lub AWD, np. hydrauliczny lub elektryczny. Podesty te posiadają szereg zabezpieczeń elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Podesty różnią się parametrami pracy. Dobór urządzenia do bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości jest elementem naszego szkolenia i stanowi jeden z kluczowych aspektów prewencji w celu uniknięcia wypadku, ale również oszczędności czasu dla danej pracy.

Podnośnik spalinowy czy elektryczny?

Zwyżki nożycowe różnią się od siebie przede wszystkim rodzajem napędu. Użytkownicy mają do wyboru podnośniki elektryczne lub spalinowe. Te pierwsze są zazwyczaj mniejsze, bardziej wydajne i cichsze. Dobrze radzą sobie w pomieszczeniach zamkniętych. Podnośniki z napędem spalinowym to zazwyczaj większe urządzenia, z dużymi kołami, które będą dobrze radziły sobie w nierównym terenie.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Podobnie jak w przypadku wszystkich podestów ruchomych, do obsługi podnośników nożycowych niezbędne jest posiadanie uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu w dużej mierze zależy od dobrego szkolenia i nastawienia kandydatów na operatorów , w tym od wyboru odpowiedniej formy szkolenia. UDT wymaga zarówno wiedzy teoretycznej na temat obsługi zwyżek: oceny stanu technicznego budowy urządzeń, zasad BHP i innych, jak i praktycznej umiejętności ich obsługi.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, oferujemy kurs na podnośnik nożycowy o zakresie zagadnień zgodnym z zakresem wymaganym na egzaminie UDT. Zajęcia teoretyczne odbywają się stacjonarnie lub online, w formie webinarów, a do zajęć w części praktycznej wykorzystujemy własną bazę sprzętową. Terminy szkoleń dopasowujemy do terminów organizowanych przez Urząd egzaminów, tak aby przyszły operator zwyżek był na bieżąco z wymaganą na testach wiedzą.

Jak zapisać się na zajęcia?

Kursy mają formę otwartą, dostępną dla klientów indywidualnych, lub zamkniętą – wówczas organizowane są na życzenie pracodawcy i są dostępne tylko dla jego pracowników. W sprawie szczegółów kursów na zwyżki (cena, czas trwania, dostępne terminy) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Bezpośrednia rozmowa pozwoli nam określić potrzeby szkoleniowe, zaproponować formę kursu i jego termin.