Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych masztowych – samowznoszących

Obsługa podestówOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty kursów na podesty ruchome masztowe samowznoszące!

Podesty ruchome masztowe samowznoszące to urządzenia przeznaczone do prowadzenia prac na wysokości. Przepisy wymagają posiadania odpowiednich uprawnień do obsługi tego typ urządzeń – operator podestu ruchomego masztowego samowznoszącego może uzyskać je po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT.

Szkolenie na podesty ruchome masztowe samowznoszące dostępne w naszym ośrodku przekazuje uczestnikom wszystkie wymagane informacje teoretyczne i uczy praktyki obsługi urządzeń, a tym samym fachowo przygotowuje do egzaminu UDT.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • główne informacje dotyczące podestów ruchomych masztowych samowznoszących – dozór techniczny, uprawnienia i inne
  • budowa podestów ruchomych masztowych samowznoszących – podstawy i podwozia, zespoły napędowe, platformy robocze, wyposażenie elektryczne, wyposażenie zabezpieczające, oznakowanie
  • obliczenia wytrzymałości i stateczności podestów ruchomych masztowych samowznoszących
  • prawidłowa eksploatacja podestów ruchomych masztowych samowznoszących – zadania i obowiązki operatora
  • badania techniczne podestów ruchomych masztowych samowznoszących
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z podestami ruchomymi masztowymi samowznoszącymi

Całkowity czas trwania nauki obsługi podestów ruchomych masztowych samowznoszących wynosi od 10 do 20 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT.

Na życzenie Ośrodek ERGON może także dostosować zakres tematyczny zajęć do potrzeb klienta.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!