Uprawnienia – ważność

Do prowadzenia prac związanych z eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, wykorzystujących energię cieplną oraz paliwa gazowe konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień.

Ważność uprawnień – 5 lat

Uprzednio uprawnienia G1, G2, G3 nadawane były bezterminowo. Następnie kilkukrotnie przepisy uległy zmianom i uprawnienia można uzyskać tylko na wyznaczony czas, wobec tego aktualnie w większości przypadków konieczne jest odnawianie uprawnień.

Zgodnie z nowymi przepisami, uprawnienia G1, G2, G3 zachowują swoja ważność na okres 5 lat. Po tym czasie powinny być one odnowione. Dotyczy to określonych przypadków.

Obowiązek ponownego sprawdzenia kwalifikacji dotyczy wówczas:

  • osób, które mają kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich 5 lat nie pracowały przy danych urządzeniach, instalacjach lub sieciach
  • osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich

Sprawdzenie kwalifikacji może być również wykonane na wniosek pracodawcy.

Kiedy po egzaminie można otrzymać uprawnienia?

Uczestnik, który odbył szkolenie oraz zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, może uzyskać certyfikat po około 10 dniach roboczych od momentu zaliczenia egzaminu.

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

G2 (cieplne)

G3 (gazowe)

Egzamin G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

Uprawnienia G1, G2, G3

 

Kurs G1, G2, G3