Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy urządzeń technicznych i instalacji. Zarówno UDT Warszawa jak i inne urzędy obecne w każdym dużym mieście mają za zadanie potwierdzanie umiejętności wykonywania czynności i znajomości warunków związanych z normami, przepisami prawnymi i technicznymi dozoru dla pracowników na stanowiskach, na których wymagana jest obsługa urządzeń technicznych, nadając im stosowne uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Do wykonywania prac potrzebne są poświadczone uprawnienia UDT, bez których pracownik nie ma prawa obsługiwać urządzeń. W tym celu pracownicy muszą obyć kurs UDT obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, czyli włączającą samodzielną obsługę i konserwację maszyn, a następnie podejść do egzaminu.

Wśród sprzętów, które wymagają posiadania do obsługi uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego, znajdują się między innymi:

 • podesty ruchome (podnośniki koszowe) – nadawane są uprawnienia na podnośnik koszowy kat. I P oraz II P. W zależności od tego, jakie stosowane są podesty ruchome, wymagane są odpowiednie kwalifikacje
 • suwnice sterowane z poziomu roboczego i kabiny
 • żurawie szynowe, wieżowe i przenośne HDS
 • dźwigi towarowe i budowlane
 • wyciągarki z poziomu roboczego i z kabiny
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników, manipulacji kontenerami
 • towarowe i osobowe wyciągi narciarskie i koleje linowe
 • układarki do układania torów
 • wózki widłowe – uprawnienia na wózki widłowe są nadawane jako powiązane z UDT lub nie

Do obsługi zaprezentowanych sprzętów pracownik musi ukończyć szkolenie i otrzymać stosowne uprawnienia. Do egzaminu państwowego UDT pracownik jest przygotowywany podczas kursu, następnie po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje uprawnienia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Specjalnie dla pracowników chcących zdobyć uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, przygotowaliśmy szeroki wybór szkoleń. Nasze szkolenia UDT prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie, dzięki czemu obejmują szeroką wiedzę teoretyczną i praktykę. Realizujemy szkolenia UDT zamknięte i otwarte, także przystosowane specjalnie do potrzeb naszych klientów.

Zapraszamy na kursy UDT do Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON! Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy ośrodki szkoleniowe w:

 • Warszawa
 • Katowice (oddział Śląsk)
 • Kraków
 • Bielsko-Biała

Przeczytaj także o kategoriach uprawnień UDT oraz o obowiazujących przepisach!