zdjęcia różnych rodzajów połączeń kołnierzowych wraz z opisemCzym są połączenia kołnierzowe?

Połączenia kołnierzowe rozumie się jako przeciwległe kołnierze, które są połączone przy użyciu minimum czterech śrub. W większości połączeń, między kołnierzami znajduje się uszczelka. Występują także połączenia typu kołnierz-kołnierz. Tradycyjne połączenia kołnierzowe składają się z:

  • dwóch kołnierzy stalowych – symetrycznych względem osi,
  • uszczelki,
  • śruby z nakrętkami, które pełnią rolę spoiwa.

Oczywiście, jeśli chodzi o materiały, z których wykonane są połączenia, mogą się one różnić – wszystko zależy od użytych systemów.

Rosnąca popularność

Połączenia kołnierzowe cieszą się ogromną popularnością na rynku przemysłowym. Jest wiele powodów, dla których obserwowany jest ten niezmienny trend. Jednymi z przyczyn takiego stanu rzeczy, są korzyści płynące z wyboru połączeń kołnierzowych. Wśród najczęstszych wymienia się:

SZCZELNOŚĆ Dobrej jakości kołnierze to gwarancja skuteczności i niezawodności przez długie lata eksploatacji.
SZTYWNOŚĆ Użycie połączeń kołnierzowych zabezpiecza konstrukcję przed odgięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.
ROZŁĄCZNOŚĆ Śruby w połączeniach kołnierzowych umożliwiają proste rozłączenie kołnierza w razie konieczności. – jest to bardzo pomocne na wypadek usterki, awarii.

 

Montaż połączeń kołnierzowych

Wracając do naszej hipotetycznej sytuacji z początku tego wpisu – jak poradzić sobie z montażem połączeń kołnierzowych podczas usterki?

ETAP I Specjaliści, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i na co dzień zajmują się montażem połączeń kołnierzowych wybierają potrzebne narzędzia, np. klucze dynamometryczne ręczne czy hydrauliczne.

ETAP II Ci sami specjaliści dokręcają śruby, uwzględniając przy tym moment obrotowy wynikający z obliczeń. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie siły dociągania kołnierzy do danego systemu.

ETAP III Fazą końcowa są sprawy formalne – należy udokumentować protokołem powstałą w ten sposób nową instalację.

Co zrobić, aby otrzymać uprawnienia na montaż połączeń kołnierzowych?

Z nami proces uzyskania niezbędnych kwalifikacji jest bardzo prosty. Warunkiem niezbędnym jest odbycie szkolenia, które prowadzi firma ERGON. Szkolenie składa się z dwóch części:

  • części teoretycznej oraz
  • zajęć praktycznych.

Kurs kończy się egzaminem prowadzonym przez jednostkę certyfikującą, po zdaniu, którego uczestnicy otrzymują certyfikat.