To zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą pracować w zawodzie operatora podestów ruchomych stacjonarnych. Zdobycie kwalifikacji w tym zakresie wiąże się z koniecznością zdania egzaminu przed komisją UDT. Szkolenia prowadzone przez instruktorów Ośrodka stanowią rzetelne źródło wiedzy wymaganej na tym egzaminie. Dodatkowo są dla przyszłych operatorów przygotowaniem do bezpiecznej, bezwypadkowej pracy z urządzeniami.

Uprawnienia UDT na podesty stacjonarne

Według klasyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego podesty stacjonarne należą do urządzeń transportu bliskiego i są objęte dozorem technicznym. Razem z podestami ruchomymi wiszącymi zaliczane są do dawnej kategorii II P. Uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne dla operatorów są przyznawane na 10 lat, po tym czasie należy je odnowić. Wystawione przez Urząd zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty plastikowej jest ważne na terenie całej Polski i wymagane przy zatrudnieniu.

Przeprowadzany przez odpowiednią komisję UDT (w Warszawie lub oddziale terenowym Urzędu) egzamin ma formę testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi, a następnie sprawdzianu praktycznego, w czasie którego odbywa się rozmowę z egzaminatorem przy danym urządzeniu. Proces sprawdzenia kwalifikacji jest integralną częścią kursu – UDT przeprowadza egzamin w wyznaczonym terminie.

Praca dla operatorów podestów stacjonarnych

Podest ruchomy stacjonarny jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w jednym, wyznaczonym miejscu. Nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający przemieszczanie. Mimo to jest dość popularny: używa się go w pracach na zewnątrz i wewnątrz budynków. Przykładowe zastosowania to:

  • Elektrociepłownie
  • Przemysł ciężki
  • Prace remontowe i konserwacyjne:
  • Procesy produkcyjne i konserwacyjne

Kurs “Podesty ruchome stacjonarne” – informacje

Program szkolenia UDT (zgodne z wymogami egzaminacyjnymi tej instytucji) skupia się na zagadnieniach wymaganych podczas sprawdzenia kwalifikacji. Uczestnicy biorą udział w wykładach teoretycznych oraz ćwiczeniach praktycznych.

Ramowy program szkolenia:

  • Budowa, rodzaje i zastosowania podestów stacjonarnych
  • Obowiązki operatora urządzeń w trakcie eksploatacji, przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu
  • Zasady bezpieczeństwa związane z eksploatacją
  • Obowiązujące przepisy dozoru technicznego
  • Zajęcia praktyczne

W szkoleniu mogą brać osoby pełnoletnie, z wykształceniem co najmniej podstawowym, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych (wymagane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a przy zatrudnieniu zaświadczenie od lekarza medycyny pracy). Nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi podestów – zajęcia prowadzone są od podstaw lub – jeśli zbierze się grupa chętnych osób z większym doświadczeniem – w dostosowanym wg potrzeb zakresie.

W zależności od grupy, czas trwania zajęć może wynosić od 8 do 35 godzin. Czas potrzebny na naukę praktyczną jest ustalany indywidualnie z instruktorem.

Informacje o terminach i lokalizacjach kursów znajdują się na naszej stronie internetowej. Aktualne informacje można znaleźć także na stronie www.platformaedukacji.pl. Tam również można zapisać się na zajęcia i dokonać płatności.

W przypadku podestów ruchomych stacjonarnych kursy możemy zorganizować także w formie zamkniętej, jako szkolenia dla pracowników firm. Aby omówić szczegóły, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych naszych kursów: na podesty ruchome przejezdne, podesty ruchome samojezdne czy kursy na zwyżki.