Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi, konserwacji żurawi stacjonarnych

Żurawie stacjonarneOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty szkoleniowej na żurawie stacjonarne!

Żurawie stacjonarne to powszechnie stosowane urządzenia transportu bliskiego (UTB), które posiadają bardzo szerokie zastosowanie w różnych pracach przeładunkowych. Do obsługi żurawi stacjonarnych konieczne jest posiadanie odpowiedniego kursu oraz uprawnień, które nadawane są przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Ośrodek ERGON prowadzi kompleksowe zajęcia na żurawie stacjonarne dla operatorów oraz konserwatorów tego typu urządzeń. Nasze zajęcia obejmują część teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu możemy zapewnić naszym kursantom fachowe przygotowanie do egzaminu i jego pozytywnego zaliczenia.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • dozór techniczny dla żurawi stacjonarnych, w tym także rodzaje uprawnień potrzebnych do ich obsługi
  • budowa żurawi stacjonarnych – słup, wysięgnik, mechanizmy podnoszenia, napędy, instalacja elektryczna
  • elementy mechaniczne żurawi stacjonarnych – zblocza, haki, mocowania, hamulce i inne
  • próby ruchowe przyrządów sterowniczych, mechanizmów napędowych i urządzeń zabezpieczających
  • prawidłowa obsługa żurawi stacjonarnych – obowiązki operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • prawidłowa konserwacja żurawi stacjonarnych – obowiązki konserwatora, przeglądy konserwacyjne i naprawy części mechanicznej i elektrycznej
  • typowe usterki i awarie pojawiające się przy pracy z żurawiami stacjonarnymi
  • BHP i pierwsza pomoc przy eksploatacji żurawi stacjonarnych

Zajęcia dla operatorów żurawi stacjonarnych trwają od 10 do 20 godzin dydaktycznych razem z egzaminem UDT, natomiast dla konserwatorów od 38 do 68 godzin dydaktycznych razem z egzaminem UDT.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON może dopasować zakres nauki do indywidualnych wymagań zamawiającego.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w ramach obsługi i konserwacji żurawi stacjonarnych!