Firma szkoleniowa “ERGON” szkoli operatorów, konserwatorów i innych specjalistów na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat obsługi i konserwacji układnicy magazynowej, która jest powszechnie wykorzystywana w magazynach i halach m.in. do transportu ładunku.

Program szkolenia

Szkolenie w naszym ośrodku jest przeprowadzane  w formie teoretycznej, a później kursant podchodzi do części praktycznej polegającej na wykonywaniu zadań pod okiem naszych ekspertów.

Zakres kursu obejmuję m in.:

 • wiadomości i przepisy o dozorze technicznym
 • wiedzę z zakresu budowy elektrycznej urządzenia (zasilanie, napęd, sterowanie)
 • przepisy BHP
 • podstawowe parametry techniczne urządzenia
 • wiadomości na temat obowiązków operatora
 • postępowanie operatora w przypadku awarii urządzenia
 • klasyfikacja i podział układnic

Egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, część praktyczna polega na sprawdzeniu wiedzy uczestnika z zakresu obsługi, przepisów i norm prawnych. Test teoretyczny trwa około 30 minut.

Po zaliczeniu części teoretycznej, uczestnik podchodzi do egzaminu praktycznego, pod okiem egzaminatora uczestnik wykonuje polecenia.

Gdzie szkolimy

Szkolenia przeprowadzamy w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie, ale także na terenie całej Polski z dojazdem do klienta.

Szkolenia są przeprowadzane w formie zamkniętej jak i otwartej.

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Po zdaniu pozytywnie egzaminu, uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, które jest ważne przez 10 lat. Aby wydłużyć okres ważności zaświadczenia, należy 3 miesiące przed końcem ważności złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności kwalifikacji zawodowych.

Uprawnienia na obsługę urządzeń podlegających pod UDT są honorowane przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Praca wykonywana bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest niezgodna z prawem.

Konserwator układnicy magazynowej

Kurs na konserwatora układnic magazynowych, polega na przekazaniu wiedzy uczestnikowi praktycznej jak i teoretycznej z zakresu wszelkich prac konserwacyjnych

Główne zagadnienia podczas szkolenia konserwatora to m.in.:

 • narzędzia do wykonywania prac konserwacyjnych
 • zasady BHP i przepisy prawne
 • działania w razie awarii
 • plany konserwacyjne
 • prace naprawcze i serwisowe
 • informacje na temat podziału i funkcji układnic magazynowych
 • badanie techniczne i okresowe.

Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków szkoleniowych oferujących kurs konserwatora na układnicę magazynową.

Kto może przystąpić do szkolenia?

Aby wziąć udział w szkoleniu na operatora i/lub konserwatora układnicy magazynowej, należy mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. Przede wszystkim należy dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Inne kursy zawodowe, które przeprowadzamy w naszym ośrodku szkoleniowym to m.in.:

 • kurs na operatora żurawi
 • kurs na prace alpinistyczne
 • kurs G1ED
 • kurs konserwatora rusztowań.

Oferujemy naszym uczestnikom najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu, aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie są przeprowadzane szkolenia na operatora układnicy magazynowej?

Nasze szkolenia są przeprowadzane w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie jak i z dojazdem do klienta pod wybrany adres.

Czy w swojej ofercie posiadacie szkolenie w formie zamkniętej?

Tak, posiadamy szkolenia i kursy w formie otwartej i zamkniętej.

Co należy zrobić po upływie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego na operatora układnicy magazynowej?

Aby odnowić zaświadczenie kwalifikacyjne na operatora układnicy magazynowej, należy 3 miesiące przed upływem terminu ważności zaświadczenia, złożyć bezpłatny wniosek o jego przedłużenie.

Ile należy mieć lat, aby przystąpić do szkolenia na operatora układnicy magazynowej?

Aby przystąpić do szkolenia na operatora układnicy magazynowej należy mieć skończone 18 lat.