Szkolenie ISO 45001

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do wzięcia udziału w nowym szkoleniu ISO 45001 – System Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne przeszkolenie w Warszawie i w innych lokalizacjach!

Czym jest ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Standard ISO 45001:2018 odnosi się do minimalnych wymagań dotyczących efektownego zarządzania BHP w zakładach pracy i jego głównym celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastępuje on obecnie obowiązujące standardy, w tym OHSAS 18001:2007.

Dzięki nowej normie można:

  • dopasować zarządzanie BHP do kierunku strategicznego firmy
  • usprawnić integrację wraz z innymi elementami zarządzania w firmie
  • zwiększyć zaangażowanie kierownictwa
  • podwyższyć wyniki w zakresie BHP w firmie

Nowy standard ISO 45001 został opublikowany 12 marca 2018 roku i od tego czasu firmy z certyfikatem OHSAS 18001 i/lub PN-N 18001 (potocznie nazywanym ISO 18001) posiadają 3 lata na dopasowanie się do zmian.

Organizowane przez nasz Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON szkolenie ISO 45001 skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz menedżerów, a także do osób związanych z systemem zarządzania BHP OHSAS 18001 i/lub PN-N 18001.

Tematyka szkolenia obejmuje kompleksowe informacje związane z nowościami wprowadzonymi przez standard ISO 45001 obowiązującymi od 2018 roku.

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak:

  • nowa struktura w standardzie ISO 45001
  • terminologia używana w standardzie
  • zmiany dotyczące konkretnych punktów standardu, w tym kontekstu organizacji, przywództwa, planowania, wsparcia, funkcjonowania, wyników oceny oraz poprawy

Dokładne informacje dotyczące cen oraz terminów szkoleń można znaleźć na naszej stronie internetowej albo pod numerem telefonu +48 22 290 29 09 lub przez e-mail: biuro@bhp-ergon.pl.