Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych wiszących

Podest ruchomyOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON organizuje kompleksowe szkolenia na podesty ruchome wiszące. Zachęcamy do zapoznania się z ich zakresem!

Podesty ruchome wiszące go urządzenia stosowane podczas prac na wysokości. Wymagają one właściwego przygotowania teoretycznego i praktycznego oraz posiadania właściwych uprawnień do ich obsługi.

ODK ERGON zaprasza do skorzystania z kompleksowych kursów w ramach nadzoru, obsługi oraz konserwacji podestów ruchomych wiszących!

Nasze zajęcia obejmują szeroką gamę informacji związanych z podestami wiszącymi. Włączają ważne dane teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące tych urządzeń, pozwalając na zdobycie odpowiednich uprawnień UDT.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • główne informacje o dozorze technicznym podestów wiszących, w tym uprawnienia potrzebne do ich obsługi i konserwacji
  • charakterystyka techniczna podestów wiszących – platforma robocza, wciągarka linowa, konstrukcja nośna, wyposażenie elektryczne, urządzenia awaryjne
  • obliczenia wytrzymałości i stateczności podestów wiszących
  • właściwe oznakowanie podestów wiszących
  • prawidłowa eksploatacja podestów wiszących – przygotowanie do pracy, zakres czynności operatora, zakończenie pracy
  • BHP w pracy z podestami wiszącymi

Czas trwania zajęć wynosi 10-35 godzin dydaktycznych, w tym egzamin UDT.

Ośrodek ERGON może także dostosować zakres tematyki lekcji do indywidualnych wymagań klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!