Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji podestów ruchomych przejezdnych

podestów ruchomych przejezdnychOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do zapisania się na kurs na konserwatora podestów ruchomych przejezdnych!

Podesty ruchome przejezdne zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego (UTB), które używane są w wielu zakładach pracy. Są to urządzenia dźwignicowe używane przy transporcie ładunków oraz osób.

Do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń tego typu należy uzyskać właściwe uprawnienia nadawane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

W naszym Ośrodku ERGON dostępny jest kurs na konserwatora podestów ruchomych przejezdnych. Prowadzimy lekcje łączące w sobie teorię oraz praktykę, skutecznie przygotowując naszych klientów do egzaminu UDT.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • wiadomości ogólne o podestach ruchomych
  • wykaz uprawnień potrzebnych do konserwacji urządzeń
  • podział podestów na różne kategorie – podesty przejezdne, wiszące, masztowe
  • dokonanie oceny stanu technicznego podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych z wysięgnikiem przegubowym, wolnobieżnych z mechanizmem nożycowym podnoszenia oraz montowanych na pojeździe
  • obowiązki konserwatora podestów ruchomych przejezdnych
  • dozór techniczny podestów ruchomych przejezdnych
  • informacje o BHP i pierwszej pomocy

Czas trwania zajęć w powyższym temacie wynosi 48-88 godzin dydaktycznych.

Nasz Ośrodek może także indywidualnie dopasować tematykę lekcji zależnie od wymagań klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!