Podczas prac na wysokości konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają pracownika przed upadkami. Są one dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy na wysokości.

Każda osoba, która zakończy kurs wysokościowy, posiada informacje o tym, jakie środki ochrony indywidualne muszą być stosowane. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć swoim pracownikom nieodpłatnie właściwe środki ochrony indywidualnej. Powinien również poinformować ich o sposobach ich używania.

Bezpieczna praca na wysokości wymaga stosowania środków specjalnie dobranych, w odpowiednim stanie, regularnie sprawdzanych. Inne z nich będzie stosował alpinista przemysłowy, inne z kolei pracownik kładący zadaszenie.

Do najczęściej spotykanych składników systemów ochronnych należą liny i taśmy włókiennicze wykorzystywane w:

  • uprzężach, w tym szelkach bezpieczeństwa i pasach biodrowych
  • linkach bezpieczeństwa
  • amortyzatorach
  • urządzeniach samozaciskowych
  • urządzeniach samohamownych
  • zaczepach taśmowych
  • i innych środkach chroniących przed upadkiem z wysokości

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że elementy włókiennicze są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne ze względu na zastosowane materiały oraz ich strukturę. W związku z tym osoby wykonujące prace alpinistyczne i inne prace na wysokości powinny zwracać szczególną uwagę na ich poprawne używanie i sprawdzanie stanu technicznego.

Każdy pracownik, który posiada uprawnienia do pracy na wysokości powinien pamiętać o tym, aby dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi sprzętu, poznać zagrożenia związane z uszkodzeniami elementów stosowanych przy pracy na wysokości, pamiętać o ich regularnym sprawdzaniu przed każdym zastosowaniem. Środki ochrony indywidualne powinny być również atestowane.

Więcej informacji: