Podczas prac na wysokości konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają pracownika przed upadkami. Są one dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy na wysokości.
Każda osoba, która zakończy kurs wysokościowy, posiada informacje o tym, jakie środki ochrony indywidualne muszą być stosowane. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć swoim pracownikom nieodpłatnie właściwe środki ochrony indywidualnej. Powinien również poinformować ich o sposobach ich używania.Bezpieczna praca na wysokości wymaga stosowania środków specjalnie dobranych, w odpowiednim stanie, regularnie sprawdzanych. Inne z nich będzie stosował alpinista przemysłowy, inne z kolei pracownik kładący zadaszenie.

Do najczęściej spotykanych składników systemów ochronnych należą liny i taśmy włókiennicze wykorzystywane w:

  • uprzężach, w tym szelkach bezpieczeństwa i pasach biodrowych
  • linkach bezpieczeństwa
  • amortyzatorach
  • urządzeniach samozaciskowych
  • urządzeniach samohamownych
  • zaczepach taśmowych
  • i innych środkach chroniących przed upadkiem z wysokości

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że elementy włókiennicze są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne ze względu na zastosowane materiały oraz ich strukturę. W związku z tym osoby wykonujące prace alpinistyczne i inne prace na wysokości powinny zwracać szczególną uwagę na ich poprawne używanie i sprawdzanie stanu technicznego.

Każdy pracownik, który posiada uprawnienia do pracy na wysokości powinien pamiętać o tym, aby dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi sprzętu, poznać zagrożenia związane z uszkodzeniami elementów stosowanych przy pracy na wysokości, pamiętać o ich regularnym sprawdzaniu przed każdym zastosowaniem. Środki ochrony indywidualne powinny być również atestowane.

Więcej informacji:

Prace na wysokości – podstawowe informacje

 

Najczęstsze przyczyny upadków z wysokości

 

prace wysokościowe w Warszawie

Środki ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Kurs wysokościowy