Podnośniki koszowe, podnośniki nożycowe (boom lift, scissor lift) - do obsługi tych urządzeń za granicą potrzebne są dodatkowe uprawnieniaUzyskanie kwalifikacji zawodowych przed wyjazdem za granicę może być kluczem do zdobycia dobrze płatnej pracy przy krótkim czasie poszukiwania zatrudnienia. Tacy specjaliści, jak operatorzy podestów ruchomych, są – podobnie jak w naszym kraju – poszukiwani w firmach budowlanych, remontowych i z innych branż. Podnośniki koszowe i nożycowe wykorzystuje się także w pracach na platformach wiertniczych oraz w portach i stoczniach. Aby móc obsługiwać te urządzenia za granicą, często trzeba uzyskać dodatkowe uprawnienia. Te polskie, wydawane przez UDT, nie wszędzie są honorowane.

Osobom, które chciałyby podjąć pracę w krajach zrzeszonych w organizacji OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee), czyli Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii, polecamy kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu. Otrzymanie tych uprawnień pozwala wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Warszawie lub zdalnie, w formie e-learningu.

Przebieg kursu na obsługę podnośników koszowych (boom lift) i podnośników nożycowych (scissor lift) za granicą

Szkolenie zostało przygotowane przez ekspertów z naszego Ośrodka w oparciu o standardy wyznaczone przez organizację OMHEC oraz o normy MEWP ISO 18878. Dzięki temu ukończenie szkolenia i zdobycie certyfikatu jest honorowane w wymienionych krajach.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

  • Budowy i sposobu działania elementów składowych podnośników MEWP
  • Zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem warunków pracy na lądzie i na morzu
  • Obowiązujących za granicą przepisów dotyczących eksploatacji podestów ruchomych
  • Badań i prób wytrzymałości i stateczności podnośników

Zgodnie z wytycznymi ISO oraz OMHEC kursanci uczestniczą również w zajęciach praktycznych, w czasie których uczą się obsługi urządzeń oraz bezpiecznej eksploatacji.

Uprawnienia do pracy za granicą

Po zakończeniu części szkoleniowej dla kursantów organizowany jest egzamin: część teoretyczna i praktyczna. Jego zaliczenie oznacza przyznanie certyfikatu niezbędnego przy ubieganiu się o pracę za granicą. W Ośrodku istnieje również możliwość wystawienia, za dodatkową opłatą 300 zł, karty plastikowej Hot Work. Otrzymane uprawnienia obowiązują przez 5 lat.

Informacje o urządzeniach, które można obsługiwać po zdobyciu uprawnień

Podnośniki koszowe (boom lift)

To podesty ruchome zaliczane do kategorii podestów ruchomych samojezdne. Zwane są również zwyżkami. To jeden z popularniejszych rodzajów podestów: wysięgnik z platformą umieszczony na przyczepie samochodowej. Zwyżki mogą mieć różny udźwig, wysokość roboczą, wielkość platformy oraz napęd: elektryczny lub spalinowy i w zależności od tych parametrów mogą być wykorzystywane do różnych celów. Używa się ich do pracy wewnątrz pomieszczeń (na przykład w pracach montażowych czy konserwacyjnych w dużych halach fabrycznych czy magazynach), a także na zewnątrz: do prac na elewacjach budynków, montażu i napraw oświetlenia, przycinania gałęzi czy zawieszania reklam wielkoformatowych.

Podnośniki nożycowe (scissor lift)

Są to urządzenia, które według klasyfikacji UDT należą do podestów ruchomych wolnobieżnych. Charakterystycznym elementem tych podnośników są składane wysięgniki, które sposobem działania przypominają nożyce. Na wysięgniku znajduje się platforma robocza do transportu pionowego pracowników. Całość jest umieszczona na podeście wyposażonym w koła. Podnośniki nożycowe o napędzie elektrycznym często wykorzystuje się do prac wewnątrz budynków, ze względu na ich niewielkie rozmiary. Są to takie prace, jak malowanie ścian i sufitów, montaż instalacji czy prace remontowe. Większe podnośniki o napędzie spalinowym dobrze sprawdzają się w pracach w terenie, także trudnym – o znacznym nachyleniu czy małej nośności.