instruktor przy fantomie pierwszej pomocy

Większość ludzi w sytuacji zagrożenia życia wpada w panikę i nie wie, co robić. W takich okolicznościach, gdy każda minuta jest na wagę złota, najważniejszą rzeczą jest zrozumieć, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc jest to zespół działań mających na celu ratowanie ludzkiego do czasu przyjazdu ratownictwa medycznego. Ma na celu zapobiegać dalszemu narażeniu poszkodowanego na niebezpieczeństwo, rozwojowi poważnych powikłań, a tym samym uratować życie. Jest ona skuteczna, gdy zostanie udzielona natychmiast lub możliwie jak najszybciej – w ciągu pierwszych 30 minut, a w przypadkach urazów chemicznych, liczy się pierwsze 10 minut – od momentu zdarzenia. Każdy, kto w krytycznym momencie znajduje się w pobliżu ofiary, może udzielić pierwszej pomocy. Jest to podstawowa, ale bardzo ważna umiejętność. W nagłych wypadkach może uratować komuś życie.

Jakie działania należy zastosować?

Główna zasada pierwszej pomocy to „nie szkodzić”. Aby uniknąć pomyłek i poprawnie jej udzielić, należy przestrzegać następującej kolejność działań:

  1. Przede wszystkim upewnienie się, że nie znajdujemy się w sytuacji zagrożenia lub niebezpieczeństwa, a także zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu i innym osobom uczestniczącym w zdarzeniu, na przykład pomoc poszkodowanemu z płonącego pojazdu.
  2. Ocenienie, czy poszkodowany jest przytomny po przez delikatne potrząśnięcie go za ramiona i zadanie pytania; gdy nie reaguje należy sprawdzić, czy u ofiary występują funkcje życiowe takie jak tętno, oddychanie, reakcja źrenic na światło; aby wyczuć puls należy umieścić opuszki palców na tętnicy szyjnej; watro sprawdzić, czy nie ma obcych ciał w jamie ustnej; aby sprawdzić oddech, należy udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu, pochylić się w kierunku ust oraz nosa i sprawdzić ruch klatki piersiowej, poczuć oddech poszkodowanego na swoim policzku, usłyszeć szmer oddychania).
  3. Wezwanie pomocy pod numerem 999 lub 112.
  4. Udzielenie pierwszej pomocy, w zależności od sytuacji może być:
  • Przywrócenie drożności dróg oddechowych;
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
  • Zatrzymanie krwawienia;
  • Ustawienie w pozycji bacznej bezpiecznej.
  1. Zapewnienie poszkodowanemu komfortu fizycznego i psychicznego do momentu przybycia służb ratownictwa medycznego.

Czynności ratownicze

Sztuczne oddychania

Sztuczne oddychanie to wprowadzenie powietrza lub tlenu do dróg oddechowych osoby, aby przywrócić naturalną wentylację płuc. Najskuteczniejszymi i najprostszymi metodami przywrócenia drożności dróg oddechowy dla amatora pierwszej pomocy jest oddychanie usta – usta i usta – nos.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Jest to zespół działań mających na celu przywrócenie funkcji życiowych organizmu i wyprowadzenie go ze stanu śmierci klinicznej. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na masażu serca poprzez uciskanie klatki piersiowej do głębokości 6 cm i wykonywaniu wdechu ratowniczego; należy wykonać 30 ucisków, a następnie 2 wdechy ratownicze, następnie wraca się do ucisków w sekwencji 30:2.

Ustawienie w pozycji bacznej bezpiecznej

Jeśli nieprzytomny poszkodowany oddycha samodzielnie, należy go ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej. Taka pozycja zabezpiecza przed ewentualnym zapadnięciem się języka, zadławieniem się, a także umożliwia utrzymanie drożności dróg oddechowych. Poszkodowanego należy ustawić w pozycji stabilnej jak najbardziej na boku i odchylić głowę do tyłu by nie było ucisku na klatkę piersiową.

Zatrzymanie krwawienia

Są to zespół czynności, mających na celu powstrzymanie utraty krwi. Pierwsza pomoc polega tutaj na zatamowaniu krwawienia zewnętrznego. Obecnie stosuje się kilka metod tymczasowego zatrzymania krwawienia: bezpośredni ucisk na ranę; założenie opatrunku uciskowego; ucisk palcem na tętnicę; maksymalne zgięcie kończyny w stawie; założenie opaski uciskowej.

Złamanie

Jest to przerwanie ciągłości kości. Złamaniu towarzyszy silny ból, czasem omdlenia lub wstrząs, możliwe jest także krwawienie. Aby zabezpieczyć złamanie, należy je unieruchomić wraz ze stawem powyżej i poniżej oraz nałożyć szynę.

Oparzenie

Jest to uszkodzenie tkanek ciała spowodowane działaniem wysokiej temperatury lub substancji chemicznych. Na początku należy oparzenie opatrzeć i zdezynfekować, następnie opłukać ranę zimną wodą, nałożyć jałowy opatrunek i zastosować zimny okład.

Hipotermia i odmrożenia

O hipotermii mówimy, gdy temperatura ciała spada do 35 stopni Celsjusza lub poniżej. W tej sytuacji należy poszkodowanego zanieść w ciepłe miejsce lub dać ciepłe ubranie oraz podać ciepłe jedzenie i picie.

Odmrożenie jest to uszkodzenie lub martwica tkanek ciała spowodowane wystawieniem go na działanie niskich temperatur. Często spotykane są odmrożenia palców u rąk i nóg, a także nosa czy uszu. W tym przypadku należy poszkodowanego umieścić w ciepłym miejscu, zdjąć przemoczone ubranie, owinąć odmrożone miejsce oraz podać ciepły posiłek lub gorący napój.

Omdlenie

Jest to nagła utrata przytomności spowodowana chwilowym zaburzeniem przepływu krwi przez mózg. Inaczej, jest to sygnał, że mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. W takiej sytuacji należy ułożyć poszkodowanego w wygodnej, poziomej pozycji i zapewnić mu dostęp do powietrza. Można opryskać zimną wodą twarz poszkodowanego i lekko poklepać po policzku. Jeśli pod ręką znajduje się apteczka, można dać do powąchania wacik nasączony amoniakiem. Gdy ofiara odzyska przytomność, warto podać jej mocnej herbaty lub kawy.

Toniecie

Tonięcie jest związane z przedostaniem się wody do płuc i dróg oddechowych, co może doprowadzić do śmierci. Pierwszym etapem pomocy jest wyciągnięcie poszkodowanego z wody. W sytuacji, gdy ofiara nie oddycha i nie ma pulsu, należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Następnie powinno się ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Udar słoneczny

W okresie letnim zagrożeniem jest również udar słoneczny. Jest to zaburzenie pracy mózgu spowodowane długotrwałym przebywaniem na słońcu. Udzielając pierwszej pomocy, przede wszystkim, należy przenieść poszkodowanego w chłodne, przewiewne miejsce. Następnie przyłożyć zimny, mokry ręcznik do jego głowy i szyi. Poszkodowany powinien również pić dużo chłodnej wody.