W przypadku zaistnienia pożaru należy zainformować najpierw odpowiednie służby i przystąpić do akcji gaśniczej. Korzystając z pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego który znajduje się na terenie obiektu, a mianowicie hydrantów wewnętrznych lub gaśnic, jesteśmy w stanie zminimalizować zagrożenie. Jednak, aby zacząć gasić pożar należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednio oznaczonej na etykiecie gaśnicy.

Ochrona przeciwpożarowa i gaśnice.

ADo grupy A zaliczamy palące się ciała stałe pochodzenia organicznego przy których spalaniu występuje zjawisko rozżarzenia na przykład drewno lub papier. Aby odpowiednio ugasić pożar stosujemy środek gaśniczy taki jak dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), proszek gaśniczy, pianę gaśniczą bądź wodę.
BW przypadku spalania się cieczy palnych bądź substancji stałych topniejących wskutek ciepła (rozpuszczalniki, topiące się tworzywa sztuczne, pasty do podłogi) wykorzystujemy gaśnice z grupy B wybierając środek gaśniczy tak jak halon, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy lub pianę gaśniczą.
CKiedy nastąpił pożar a obok znajduje się gaz palny (acetylen, gaz ziemny, propan-butan) należy wykorzystać następujące środki gaśnicze z grupy C: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy i halon.
DMetale palne (uran, magnez, sód) ugaszamy za pomocą gaśniczy proszkowej z grupy D.
EGaśnica z grupy E służyły dawniej do ugaszenia pożarów wywołanych przez urządzenia pod napięciem lub znajdujące się w ich obecności. Teraz symbol nie jest wykorzystywany, gdyż informuje nas o tym napis na etykiecie gaśnicy.
FOleje i tłuszcze w urządzeniach kuchennych należy ugaszać gaśnicami z grupy F na przykład przy pomocy gaśnicy pionowej, proszkowej lub śniegowej z oznaczeniem F.

 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy wspomniane gaśnice o masie do 20 kg i środka gaśniczego o wadze do 12 kg oraz koce gaśnicze. Sama akcja gaśnicza prawidłowo przeprowadzona zależy między innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Aby jednak przystąpić do bezpiecznej jej wykonywania należy rozpoznać rodzaj gaszone pożaru oraz posiadać minimum wiedzy o działaniu środka gaśniczego.

Hydrant wewnętrzny jest zaworem wodociągowym zainstalowanym na specjalnej sieci obudowany szafką i wyposażony w prądownice oraz wąż pożarniczy. Jego średnica wynosi 25 bądź 50 mm. Zastosowuje się go do lokalizacji pożaru w zarodku, a jako środek gaśniczy używa się wody. Do obsługi hydrantu powinny zaangażować się dwie osoby. Jedna dawkuje ilość wody poprzez hydrant, a druga użytkuje prądownice. Wodą nie wolno gasić wspomnianych urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz w ich obrębie, jak również substancji, które w wiązaniach z wodą tworzą gaz palny.

Gaśnica wodno-pionowa jest zbiornikiem cylindrycznym w którym znajduje się substancja wodno-pianotwórcza. Aby użyć dany sprzęt należy zerwać plombę zabezpieczającą i wcisnąć zbijak kierując strumień piany w środek pożaru oraz pamiętać o tym, że gaśnica pracuje tylko w pozycji pionowej. Jeżeli zaprzestajemy działania gaśnicy powinno się zwolnić dźwignię prądowniczki.

Gaśnica proszkowa również o odbiorniku cylindrycznym zaopatrzona jest w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Aby móc jej użyć należy zerwać plombę i zawleczką blokującą oraz uruchomić dźwignię lub zbijak w kierunku ogniska pożaru. Jak w przypadku poprzedniej gaśnicy pracuje prawidłowo w pozycji pionowej i chcąc przerwać jej działanie należy zwolnić dźwignię uruchamiającą lub dźwignię prądowniczki.

Gaśnica śniegowa jest cylindrycznym zbiornikiem zaopatrzonym wężyk i zawór zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz jej znajduje się skroplony dwutlenek węgla. Aby gaśnica przestała działać zamykamy zawór. Trzeba również pamiętać, że niewolno stosować jej do gaszenia ludzi oraz trzymać ją tylko za uchwyt w pozycji pionowej.

Koc gaśniczy jest płachtą wykonaną z włókna szklanego, czyli tkaniny całkowicie niepalnej o powierzchni około 2 m².  Tłumi pożar w zarodku przez odcięcie przepływu powietrza do rzeżącego się przedmiotu. Aby móc z niego skorzystać należy wyjąć go z futerału i rozłożyć szczelnie przykrywając palący się przedmiot. Stosując go na osobie powinno się ją najpierw przewrócić, a później nieprzepuszczalnie okryć kocem.

Program szkolenia

Odpowiedzialność z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu ponosi zarządca bądź użytkownik na podstawie umowy cywilnoprawnej. Celem szkolenia BHP jest Przekazanie danemu pracownikowi praktycznego zastosowania z zakresu sprzętu gaśniczego jak i wiedzy na temat zachowania się w przypadku wystąpienia pożaru.

Część teoretyczna obejmuję:

  • pomoc poszkodowanym,
  • procedury alarmowe oraz ewakuację,
  • obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • rozkład przeciwpożarowych sprzętów w obiekcie,
  • oznakowanie pożarowe raz ewakuacyjne,
  • poznanie instrukcji pożarowej obiektu,
  • zagrożenia pożarowe.

Część praktyczna zawiera:

  • ćwiczenia dotyczące ewakuacji,
  • ćwiczenia z posługiwania się hydrantami wewnętrznymi jak również gaśnicami.

Kto może wziąć udział w kursie?

W szkoleniu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba minimalnym wykształceniem podstawowym.

Termin oraz miejsce zajęć

Najbliższy termin zajęć publikowany jest zawsze na naszej stronie internetowej. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w naszej siedzibie w Warszawie lub oddziałach na terenie całego kraju. Organizujemy również indywidualne szkolenia w siedzibie firmy klienta.

Więcej informacji: