Szkolenia na żurawie

 żuraw na budowie

Nasza firma oferuje szkolenia na operatora oraz konserwatora żurawi UDT, w tym żurawi HDS, wieżowych i dźwigów. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych fachowców, którzy przekazują swoją wiedzę w sposób rzetelny i zarazem przystępny. Zapewniamy zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, które pozwalają naszym kursantom szybko przyswoić sobie wiedzę oraz jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu operatora i konserwatora różnego rodzaju żurawi. 

Kurs na operatora – oferta 

W ramach szkolenia na operatora żurawi HDS, wieżowych, dźwigów i innych, oferujemy wykłady oraz ćwiczenia. Podczas części teoretycznej omawiane są zagadnienia takie jak: 

 • przepisy BHP i PPOŻ, 
 • rodzaje żurawi i ich zastosowanie, 
 • budowa żurawi, 
 • bezpieczne użytkowanie żurawi, 
 • obowiązki operatora. 

Po zdobyciu powyższych informacji, kursanci mają okazję wziąć udział w zajęciach praktycznych. Jest to dobre przygotowanie do pracy operatora i poznania specyfiki pracy na tym stanowisku. Nasza wykwalifikowana kadra instruuje, jak kierować maszyną oraz przedstawia możliwe scenariusze, które mogą się wydarzyć, i jak na nie reagować. Dzięki temu, nasi kursanci nabywają wiedzę i umiejętności, a zaraz po otrzymaniu odpowiednich uprawnień, są gotowi do podjęcia pracy jako operatorzy żurawi. 

Kurs na konserwatora – oferta 

Podobnie jak inne kursy również to szkolenie na konserwatora żurawi podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Nasi szkoleniowcy przedstawiają na nim informacje związane m.in. z: 

 • zasadami BHP i PPOŻ, 
 • budową żurawi, 
 • obowiązkami konserwatora, 
 • użytkowaniem żurawi, 
 • możliwymi zagrożeniami w pracy konserwatora, 
 • najczęstszymi uszkodzeniami i usterkami żurawi. 

Zajęcia teoretyczne są w tym przypadku szczególnie ważne. Wierzymy, że praca konserwatora bez wcześniejszego przygotowania praktycznego, nie miałaby sensu. Oferujemy więc szkolenie, na którym nasi szkoleniowcy uczą przydatnych umiejętności, powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie. 

dźwig przenoszący ładunek

Egzamin i uzyskanie uprawnień 

Organizowane przez nas kursy kończą się obowiązkowym egzaminem państwowym. Powoływana jest zwykle kilkuosobowa komisja, która nadzoruje przebieg egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Część teoretyczna składa się z testu, natomiast część praktyczna polega na wykonaniu zadania przy maszynie. Kursantom, którzy zdobyli wymaganą liczbę punktów, pomagamy w załatwieniu formalności oraz uzyskaniu dokumentów, które potwierdzają nadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. 

W ramach kursów na operatora i konserwatora żurawi UDT oferujemy m.in.: 

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez fachowców czynnie pracujących w branży, 
 • materiały dydaktyczne, 
 • pomoc przy załatwianiu formalności, 
 • egzamin państwowy. 

Oferujemy szkolenia na uprawnienia operatora i konserwatora żurawi takich jak: 

 • żurawie wieżowe, 
 • żurawie przenośne HDS, 
 • żurawie samojezdne (dźwigi), 
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawie pokładowe, 
 • żurawie stacjonarne. 

Oprócz tego, nasza firma oferuje kursy na operatora i konserwatora suwnic, wózków widłowych, podnośników koszowych i nożycowych, ładowarek teleskopowych.

konserwator naprawia żurawia

W naszej ofercie znajduje się również: 

 • serwis podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), ładowarek teleskopowych, wózków widłowych, suwnic, żurawi HDS, 
 • przeglądy, 
 • diagnostyka, 
 • naprawy, 
 • konserwacja, 
 • audyt, 
 • modernizacja,  
 • sprzedaż nowych i używanych urządzeń, 
 • usługa wypożyczenia urządzeń zastępczych (tylko wózków widłowych i podnośników nożycowych), 
 • usługa sprawdzenia maszyny przed jej zakupem. 

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Kto prowadzi szkolenia na operatora i konserwatora żurawi UDT?

Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, które zapewnia wysoki poziom nauczania. Nasi specjaliści prowadzą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. 

Jak wygląda egzamin na konserwatora i operatora żurawi UDT?

Egzamin państwowy jest zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się z testu pisemnego oraz z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania przy maszynie.  

Jak uzyskać uprawnienia na operatora żurawi UDT?

Na początku należy przystąpić do kursu, później zaliczyć egzamin, uzyskując przy tym pozytywny wynik. Na koniec, w razie potrzeby, pomagamy naszym kursantom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wydaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień i kwalifikacji.