Bezpieczeństwo użycia podestów ruchomych w pobliżu linii energetycznych

Nowoczesne pomosty robocze, w tym podnośniki koszowe, są optymalnym wyborem przy pracach na wysokości. Wtedy, gdy prace te odbywać mają się w pobliżu linii energetycznych, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Porażenia prądem były najczęstszą przyczyną zgonów wśród operatorów podnośników w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku. Nasz kurs podnośniki koszowe obejmuje dokładne informacje, jak pracować bezpiecznie w miejscu zagrożenia porażeniem energią elektryczną.

Wśród najczęstszych przyczyn występowania porażenia znajdują się:

 • operator lub elementy podestu zbliżające się niebezpiecznie lub dotykające przewodów
 • brak świadomości bliskości napowietrznych linii energetycznych
 • brak świadomości napięcia przebiegającego przez przewody
 • nieodpowiednie operowanie podnośnikiem wtedy, gdy znajduje się on w pobliżu przewodów

Porażenie prądem może być zminimalizowane dzięki odpowiednim działaniom planistycznym zmniejszającym ryzyko oraz zarządzaniu pracą na wysokości. Niezbędne jest również właściwe przeszkolenie operatora, który powinien posiadać uprawnienia nadane przez UDT.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy pracy w pobliżu linii energetycznych:

 • tam, gdzie to możliwe, należy odłączyć napowietrzne linie energetyczne przed przystąpieniem do prac

 • jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie operatorowi platformy poprzez osłonięcie ich z użyciem przeznaczonych do tego celu narzędzi
 • można zastosować narzędzia określające odległość od przewodów, które wywołują alarm przy zbytnim zbliżeniu się do nich
 • zalecane jest utrzymanie odległości maksymalnie 15 metrów przy w pełni rozłożonym wysięgniku w pobliżu słupów energetycznych oraz maksymalnie 9 metrów przy słupach energetycznych drewnianych
 • przy pracach zaleca się wyznaczenie na gruncie maksymalnej odległości rozłożenia wysięgnika
 • należy zapewnić odpowiednią kontrolę terenu przez dodatkowych pracowników
 • na miejscu muszą znajdować się odpowiednie plany dla sytuacji alarmowych i o procedurach muszą być poinformowani wszyscy pracownicy

Odpowiednie przeszkolenie oraz dodatkowo przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przy pracy w pobliżu linii energetycznych z użyciem podnośników różnego rodzaju jest najważniejsze. Linie energetyczne stanowią duże zagrożenie, a wypadki z nimi należą także do najczęściej występujących i najbardziej niebezpiecznych, jako że wiele z nich kończy się śmiercią. Podczas każdego szkolenia poświęconego tematyce podestów roboczych tematyka BHP jest kluczowa, aby pracować bez ryzyka na wysokościach.

Jeżeli potrzebny jest kurs na podnośnik koszowy Warszawa lub na terenie całej Polski – zapraszamy do skorzystania z oferty ERGON!

Więcej informacji:

Nakazy i zakazy

 

Praca w pobliżu linii energetycznych

 

Bezpieczeństwo

 

Przygotowanie powierzchni

 

Bezpieczeństwo przy pielęgnacji drzew