Bieżące kontrole i przeglądy okresowe zawiesi

Zawiesiem nazywamy wyposażenie urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy, którego celem jest zawieszanie, obwiązywanie albo podtrzymywanie ładunku. Najczęściej zawiesie nie jest elementem dźwignicy, ale umieszczane jest na haku zblocza.

Wyróżniamy różnego rodzaju zawiesia, między innymi:

  • łańcuchowe
  • z lin stalowych
  • z pasów włókiennych i syntetycznych
  • z lin włókiennych i syntetycznych
  • zawiesia specjalnego przeznaczenia – chwytowe i zaczepowe

Aby korzystanie z urządzeń dźwignicowych z zawiesiami było bezpieczne, konieczne są regularne przeglądy zawiesi. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia takie jak przecięcia, naderwania, korozja, przewężenia czy wydłużenia elementów zawiesia decydują o jego wycofaniu z użycia. Jak często należy przeprowadzać kontrole zawiesi i kto może je wykonywać?

Przeprowadza się następujące kontrole zawiesi:

  • wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprzętu – ma na celu określenie, czy jest on przygotowany do pracy
  • sprawdzenie przed każdym użyciem – mają na celu sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie pracy
  • okresowe kontrole szczegółowe – powinny być wykonywane przynajmniej raz na rok, obejmują szczegółowe oględziny zawiesia z wykonaniem odpowiednich pomiarów, a także próby obciążeniowe

Kontrole zawiesi przeprowadza się zgodnie z normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701.

Kto może przeprowadzać kontrole i przeglądy zawiesi?

Do przeprowadzenia kontroli zawiesia konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz wiedza techniczna i umiejętności w tym zakresie. Przepisy wskazują, że czynność powinna być wykonana przez „kompetentną osobę”, która może być wskazana przez pracodawcę.

Najczęściej za przeglądy zawiesi odpowiedzialny jest hakowy posiadający właściwe uprawnienia – można zdobyć je podczas kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON.

Przeprowadzone kontrole zawiesi wymagają odpowiedniej dokumentacji – wystawiany jest wtedy dokument potwierdzający brak uszkodzeń wyposażenia. Jeśli zawiesie jest uszkodzone, zastępuje się je nowym albo wykonuje się regenerację zawiesia, by znów mogło ono działać prawidłowo.