Operator podestów ruchomych na pojazdach kolejowych pracuje przy naprawach i konserwacji infrastruktury kolejowej Podesty ruchome na pojazdach kolejowych są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego, objętych dozorem technicznym. Do ich obsługi konieczne jest posiadanie uprawnień wydawanych przez Transportowy Urząd Techniczny. Oferowany przez nas kurs umożliwia zdobycie tych uprawnień. W ramach kursu odbywa się przeprowadzany przez TDT egzamin, a zakres zagadnień poruszanych podczas zajęć odpowiada tym wymaganym podczas egzaminu.

Na zajęcia zapraszamy zarówno specjalistów pracujących już w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego, posiadających uprawnienia na inne rodzaje podestów, jak i osoby bez doświadczenia zawodowego.

Kurs na podesty ruchome kolejowe – obsługa

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Budowa podestów ruchomych na pojazdach kolejowych, ich rodzaje i przeznaczenie
 • Zasady BHP obowiązujące przy obsłudze tego typu urządzeń
 • Stateczność podestów
 • Czynność przed w czasie i po zakończeniu pracy
 • Zabezpieczenia elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne
 • Obowiązki operatora podestów kolejowych w zakresie bezpieczeństwa
 • Zapoznawanie się z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną
 • Przepisy ustawy o dozorze technicznym

Uzupełnieniem części teoretycznej są zajęcia praktyczne, w ramach których uczestnicy uczą się obsługi podestów w zakresie wymaganym na egzaminie.

Czas trwania zajęć wynosi od 10 do 35 godzin, może zostać skrócony w przypadku osób, które pracowały już z tego typu podestami i potrzebują mniej czasu na zapoznanie się z materiałem.

W kursie na podesty ruchome kolejowe i egzaminie UDT mogą wziąć udział osoby, które:

 • Posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe
 • Mają ukończone 18 lat
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Osoby, które chciałyby zapisać się na szkolenie, zapraszamy na naszą stronę www.platformaedukacji.pl. Znajdą tam Państwo szczegóły na temat terminów, lokalizacji, cen i inne. Rezerwacji dokonuje się poprzez dodanie wybranego terminu do koszyka i dokonanie płatności.

Zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski. Mamy również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla Państwa firmy. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych kolejowych

W ramach kursu odbywa się egzamin przeprowadzany przez uprawnione osoby z ramienia TDT. Nasz Ośrodek pośredniczy w organizacji egzaminu, reprezentując kursantów przed Urzędem. Zajmujemy się zapisami uczestników i innymi kwestiami organizacyjnymi. Zagadnienia poruszane na szkoleniu są zgodne z aktualnymi wymogami egzaminacyjnymi TDT, dzięki czemu kursanci są właściwie przygotowani do sprawdzenia kwalifikacji.Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych kolejowych są wymagane w firmach zajmujących się naprawami infrastruktury

Po zaliczeniu części testowej i praktycznej kandydatowi na operatora zostają przyznane uprawnienia TDT. Są one ważne przez 10 lat, obowiązują na wszystkie rodzaje podestów montowanych na pojazdach kolejowych.

Posiadając uprawnienia TDT, mogą Państwo podejmować zatrudnienie w spółkach kolejowych zajmujących się naprawami, konserwacją, budową infrastruktury. Specjalistów z tego zakresu poszukują również firmy wykonujące takie prace jako podwykonawcy.