OBSŁUGA
Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnymOkresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (w latach)
abc
Wciągarki i wciągnikiWciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia10
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia5
SuwniceSuwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia10
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia5
ŻurawieŻurawie stacjonarne10
Żurawie przewoźne i przenośne
(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
10
Żurawie samojezdne
(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
5
Żurawie szynowe5
Żurawie wieżowe i szybkomontujące
(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
5
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych5
Żurawie pokładowe5
Żurawie pływające
(uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)
5
4UkładniceUkładnice10
Wyciągi towaroweWyciągi towarowe10
Wyciągi statkówWyciągi statków10
Podesty ruchomePodesty ruchome stacjonarne10
Podesty ruchome wiszące
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
10
Podesty ruchome masztowe
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
10
Podesty ruchome przejezdne5
Podesty na pojazdach kolejowych10
Wózki jezdniowe podnośnikoweWózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
5
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem10
DźwigiDźwigi budowlane
(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)
10
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)
10
Dźwignice linotoroweDźwignice linotorowe10
Urządzenia do manipulacji konteneramiUrządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych10
UkładarkiUkładarki do układania torów10
Koleje linoweTowarowe koleje linowe10
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi5
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi5
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi5
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe5
Osobowe koleje linowo-terenowe5
Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystycznosportowychDla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni5
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym5
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym5
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego5
Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowychPomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich10
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych10
Zbiorniki przenośneNapełnianie zbiorników przenośnych naczyń ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm310
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznychUrządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy……. wg ADR / RID / ADN5
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas…….. wg ADR / RID / ADN
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG5
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczneUrządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone10
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne10
Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdachNapełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej10
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej10
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej10
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej10
Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznejKotły parowozowe5
Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torachPrzeciągarki do przemieszczania wagonów po torach10
Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczychWyładowarki wagonów10
Wyładowarki okrętowe10
Wywrotnice wagonów10
Ładowarki, w tym okrętowe10
Zwałowarki10
Zwałowarko-ładowarki10
Przenośniki taśmowe podwieszone10
Podajniki10
Przenośniki10
Wyciągi skipowe10
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych10
Zwałowarko-ładowarki i podajniki10
Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemuPrzenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 􀂱 w zakresie ich napełniania10
Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego10
Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych10
Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych10
Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet10
Mechaniczne urządzenia załadowcze torped10
Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych10
Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej10