Podesty ruchome wiszące to urządzenia składające się z platformy roboczej zawieszonej na linachPodesty ruchome wiszące należą do urządzeń objętych dozorem technicznym. Oznacza to, że operator takiego urządzenia musi posiadać uprawnienia UDT, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Takie uprawnienia zdobywa się na drodze egzaminu, który odbywa się na zakończenie organizowanego przez nas kursu. Samo szkolenie ma na celu przygotowanie przyszłych operatorów zarówno do egzaminu państwowego, jak i do jak najlepszego wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć zawód operatora, także te bez doświadczenia w pracy z podestami.

Gdzie wykorzystuje się podesty wiszące

Podest ruchomy wiszący to tzw. urządzenie transportu bliskiego, w klasyfikacji UDT – z kategorii II P (inne rodzaje podestów to m.in. podesty ruchome przejezdne, podesty ruchome samojezdne czy wolnobieżne). Jest wykorzystywany do transportu osób, narzędzi i materiałów do prac na wysokości.

Typowy podest wiszący składa się z platformy roboczej zawieszonej na dwóch linach umieszczonych na dźwigarach, znajdujących się na dachu budynku. Posiada także układ sterowania centralnego oraz urządzenia zabezpieczające.

Podest ruchomy wiszący może być zamontowany na stałe (Building Maintenance Unit), jako urządzenie stałego dostępu, lub tymczasowo, na czas wykonywania prac.

Tego typu urządzenia jako stanowiska pracy na wysokości dlapracowników wykorzystuje się między innymi w wysokich budynkach, mostach i wiaduktach, kominach, masztach, na statkach i okrętach, platformach wiertniczych. Za ich pomocą można wykonywać takie prace, jak:

  • Czyszczenie i konserwacja elewacji budynków
  • Prace montażowe
  • Malowanie, ocieplanie elewacji
  • Przeglądy i kontrole
  • Remonty, naprawy urządzeń znajdujących się na elewacji

Kurs operatora podestów ruchomych wiszących

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zaliczenia egzaminu UDT. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów Ośrodka, a program uwzględnia wymogi egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu jest zawarty w cenie kursu.

Podczas zajęć kursanci uczą się o budowie podestów wiszących, o zasadach ich bezpiecznej eksploatacji, o przygotowywaniu urządzeń do pracy, przeprowadzaniu badań i prób wytrzymałości i stabilności. Oprócz zajęć teoretycznych, oferujemy także możliwość przećwiczenia zdobytej wiedzy w praktyce, z wykorzystaniem urządzeń na placu manewrowym. Uczestnicy szkolenia mają także dostęp do platformy edukacyjnej online, na której mogą uzyskać dodatkowe informacje, a także wykonać próbne testy.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie odbywają się zajęcia: kursy organizujemy w Warszawie, a także w innych dużych miastach, w miarę zapotrzebowania. Możemy również, na życzenie klientów biznesowych, zorganizować zajęcia z egzaminem dla pracowników firm.
  • Dostępne terminy: informację o aktualnych terminach zajęć można uzyskać telefonicznie lub mailowo. Zapisać się na wybrany termin można również za pośrednictwem naszej strony platformaedukacji.pl. Czas trwania zajęć jest zróżnicowany: 10-35 godzin, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.
  • Kto może uczestniczyć: kurs UDT jest przeznaczony dla osób, które mają ukończone 18 lat, posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe, a stan ich zdrowia pozwala na pracę w zawodzie operatora. Od uczestników nie wymagamy doświadczenia. Jeśli w szkoleniu chce uczestniczyć osoba, która miała już do czynienia z podestami, może zostać zakwalifikowana do odpowiedniej grupy, a czas trwania zajęć będzie w tym wypadku krótszy.

Podesty ruchome wiszące wykorzystuje się do prac na wysokości, m.in. do prac remontowych, konserwacyjnych, montażowych

Egzamin UDT – uprawnienia po kursie

Sam kurs na podesty ruchome wiszące nie jest wystarczający do podjęcia pracy w zawodzie. Konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin jest przeprowadzany przez odpowiednią komisję UDT (Warszawa – w przypadku szkoleń w siedzibie Ośrodka lub inny oddział). Termin i miejsce egzaminu są ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem, by kursanci mogli do niego przystąpić w krótkim czasie od zakończenia zajęć.Po zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym operator otrzymuje od UDT zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty plastikowej. Takie uprawnienia są ważne przez 10 lat. Obowiązują na terenie Polski, mogą być honorowane także w innych krajach. Dodatkowo istnieje możliwość wydania certyfikatu o ukończenia szkolenia w języku angielskim.