Podnośniki koszowe (zwyżki) - uniwersalne urządzenia wykorzystywane do prac na wysokościachCelem szkolenia jest nie tylko jak najlepsze przygotowanie kursantów do egzaminu UDT, ale także przekazanie wiedzy i nauka umiejętności, które przydadzą się w późniejszej pracy. Nasi instruktorzy przykładają dużą wagę do zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń, co pozwala uniknąć awarii i wypadków przy pracy. W cenie szkolenia zawarty jest egzamin, po którego zaliczeniu uzyskuje się uprawnienia UDT, niezbędne do pracy w zawodzie.

Kurs na podnośnik koszowy – informacje

Zajęcia z teorii

Kurs rozpoczyna się wykładami, w trakcie których instruktorzy w przystępny sposób przekazują wiedzę na temat budowy podnośników, działania mechanizmów, czytania instrukcji obsługi, zasad eksploatacji, badań i prób. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online, w formie webinarów.

Zajęcia praktyczne

Kursanci mogą umawiać się indywidualnie na ćwiczenia praktyczne w hali na placu manewrowym. Ośrodek dysponuje własną bazą techniczną z urządzeniami omawianymi na kursie. Kandydat na operatora ma okazję zapoznać się w praktyce z budową zwyżek, przećwiczyć uruchamianie i obsługę, poznać zasady BHP obowiązujące przy wypadkach i awariach.

Zakres zagadnień w obu częściach szkolenia jest uzgadniany z UDT. Szkolenia mogą różnić się liczbą godzin, w zależności od stopnia zaawansowania i potrzeb grupy oraz typu podestów (od ok. 8 do 35 godzin).

Kurs na podnośniki – szczegóły organizacyjne

Kto może wziąć udział w zajęciach: osoby na różnym poziomie zaawansowania, w wieku powyżej 18 lat, bez przeciwwskazań zdrowotnych, posiadające co najmniej wykształcenie podstawowe.

Gdzie odbywają się kursy: Ośrodek organizuje szkolenia na podnośniki koszowe w Warszawie, Krakowie, Katowicach. Na życzenie klientów biznesowych organizujemy również szkolenia w innych lokalizacjach.

Ile kosztują kursy na podesty ruchome: cena jest podawana zainteresowanym klientom przy rejestracji. Zależy między innymi od terminu kursu, stopnia zaawansowania grupy i innych czynników.

Egzamin UDT – uprawnienia po kursie

W ramach zajęć organizowany jest egzamin państwowy przed inspektorami z ramienia UDT (w Warszawie lub innych lokalizacjach). Po jego zaliczeniu otrzymuje się uprawnienia na zwyżki, ważne przez 5 lat. Obowiązują one na terenie Polski.

Zwyżki - podnośniki koszowe posiadają platformę na wysięgniku, umieszczonym na samochodzie

Podnośnik koszowy: jak działa, gdzie się go używa

Ten rodzaj podestu ruchomego jest szeroko wykorzystywany do prac na wysokościach. Składa się z platformy lub kosza umieszczonego na ramieniu hydraulicznym. Całość znajduje się najczęściej na przyczepie samochodu ciężarowego, co daje urządzeniu duże możliwości, jeśli chodzi o transport.

Podstawowe parametry, jakimi mogą różnić się poszczególne modele podestów koszowych, to:

 • Maksymalna Wysokość podnoszenia, czyli wysokość, na jaką może wznieść się platforma
 • Maksymalny Wysięg podestu – mierzony od osi obrotu do skrajnego położenia kosza
 • Wymiary platformy roboczej
 • Maksymalny udźwig – masa, jaką może unieść platforma, wyrażana w kilogramach lub liczbie osób
 • Masa i wymiary urządzenia
 • Rodzaj napędu: elektryczny lub spalinowy

Przykładowe zastosowania zwyżek to:

 • Prace wysokościowe na placu budowy
 • Konserwacja, sprzątanie, malowanie dachów
 • Naprawa oświetlenia, instalacji elektrycznej, sygnalizacji świetlnej
 • Mycie okien i elementów elewacji
 • Przycinanie gałęzi, pielęgnacja zieleni w parkach i innych terenach zielonych
 • Działania straży pożarnej – wozy strażackie również są rodzajem podnośników koszowych