Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi układnic magazynowych

Układnice magazynoweOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON oferuje profesjonalne i kompleksowe szkolenia na układnice magazynowe. Zachęcamy do zapoznania się z ich zakresem!

Układnice magazynowe to nowoczesne urządzenia przeznaczone do transportu bliskiego (UTB), które stosowane są w magazynach, w tym także w magazynach wysokiego składowania. Wspomagają pracowników magazynowych poprzez transport ładunków.

Zgodnie z wymogami prawa, osoby zajmujące się obsługą i konserwacją układnic magazynowych muszą posiadać właściwe przygotowanie, które można zdobyć również podczas naszego kursu w ODK ERGON.

Kursy na układnice magazynowe oferowane przez nasz Ośrodek to kompleksowe wsparcie dla pracowników mających zajmować się obsługą oraz konserwacją tego rodzaju urządzeń. Poprzez rozbudowane informacje teoretyczne oraz zajęcia praktyczne – warsztatowe dokładnie przygotowują do podejścia do egzaminu i zdobycia uprawnień.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • podstawowe informacje o wyposażeniu magazynu – układnicach, regałach, jednostkach ładunkowych
  • budowa i działanie układnic magazynowych, w tym mechanizmy, wyposażenie elektryczne i inne elementy
  • stanowisko pracy operatora układnic oraz ich konserwatora
  • prawidłowe oznakowanie układnic w magazynach
  • instrukcje eksploatacji układnic magazynowych
  • bezpieczeństwo pracy w magazynach wykorzystujących układnice magazynowe
  • dozór techniczny układnic magazynowych
  • informacje o uprawnieniach potrzebnych do obsługi i konserwacji układnic magazynowych

Czas trwania nauki to od 20 do 40 godzin dydaktycznych.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON może również dostosować zakres tematyczny zajęć na układnice magazynowe zależnie od oczekiwań klientów.

Zapraszamy do wybrania naszej oferty w ODK ERGON!