Kursy na uprawnienia do 1 kV – G1, G2, G3

Ośrodek Doskonalenia Kard ERGON zaprasza na kurs, który skierowany jest do osób chcących przygotować się do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ramach realizacji zajęć pozwalających na podejście do egzaminu na uprawnienia w kategoriach G1, G2 oraz G3 do pracy z różnymi sieciami, instalacjami i urządzeniami, a także organizowanego przez PSE, SIMP, SITPS.

Prowadzone przez nas szkolenia przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS są stworzone z naciskiem na połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki w formie aktywizujących ćwiczeń. Każdy kurs włącza dokładne informacje dotyczące obowiązków pracownika, przepisów, wymagań BHP. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do wzięcia udziału w egzaminie przed komisjami certyfikującymi.

Rodzaje uprawnień:

  • G1 – sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
  • G2 – sieci, instalacje i urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło
  • G3 – sieci, instalacje i urządzenia gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Organizowany przez nas kurs przygotowuje do podejścia do egzaminów przed następującymi komisjami certyfikującymi: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Cel szkolenia

Osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane elektryczne oraz do pracy z innymi sieciami, instalacjami i urządzeniami mogą podjąć zatrudnienie w zawodzie wymagającym posiadania takich właśnie uprawnień.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą zaprezentowaną na stronie internetowej. Zajmujemy się organizacją szkoleń otwartych i zamkniętych prowadzonych we wskazanym przez klienta miejscu i terminie. Dajemy możliwość negocjacji cen. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

 

G2 (cieplne)

 

G3 (gazowe)

 

Egzamin G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

 

Uprawnienia G1, G2, G3