Układnice magazynowe zdjęcie

Układnice magazynowe to urządzenie, które umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, oferuje szerokie możliwości mechanizacji i automatyzacji magazynowania, kompletacji zamówień i transportu oraz zmniejsza liczbę zaangażowanych pracowników. Wykorzystywane są przede wszystkim w dużych magazynach. Są to maszyny specjalnie zaprojektowane do automatycznego podnoszenia i układania ładunków na regałach. Zadaniem układnicy jest zatem podnoszenie i transportowanie ich do innych miejsc określonych przez system. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) wszystkie układnice magazynowe są podległe dozorowi technicznemu.

Konstrukcja

Konstrukcja układnicy może się różnić w zależności od zastosowania, rodzaju produktu i pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pomimo możliwych różnic większość jest konstrukcyjnie podobna. Ich wspólne cechy są:

 • Mechanizm ruchu;
 • Wózek do przewożenia ładunków;
 • Platforma obrotowa;
 • Kolumna;
 • Mechanizm chwytający.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i chronić sprzęt przed ewentualnym przeciążeniem, każda układnica jest wyposażona w:

 • Hamulec awaryjny;
 • Ogranicznik prędkości;
 • Wyłącznik awaryjny;
 • Urządzenie do monitorowania naciągu liny.

Układnice z kabinami są dodatkowo wyposażone w pasy bezpieczeństwa, blokady kabin oraz urządzenia wykrywające obecność operatora.

Zalety i wady

Głównymi zaletami układnic magazynowych są: znaczy wzrost wydajności; możliwość pracy w automatycznym cyklu; wysokie bezpieczeństwo; konstrukcja jest solidna i odporna na wpływy środowiska oraz wahania temperatur; wykorzystanie minimalnej szerokości korytarza, co pozwala zmieścić w pomieszczeniu maksymalną ilość regałów; system jest bardzo wydajny, może pracować przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. Układnice magazynowe mają również wady. Jedną z nich jest początkowa inwestycja, automatyzacja magazynu z początku wymaga wkładu większych kosztów. Również, aby uzyskać maksymalną wydajność jest konieczność zamontowania kilku układnic, jedna może nie być wystarczająca.

Rodzaje

Ze względu na typ budowy możemy wydzielić dwa rodzaje układnic:

 • Słupkowe – posiada konstrukcje nośną w postaci słupa przejezdnego;
 • Ramowe – posiada konstrukcje nośną w postaci bramy przejezdnej.

Ze względu na ilość kolumn możemy je podzielić na:

 • Układnice jednokolumnowe – zaprojektowane są do obsługi zarówno pojemników jak i palet; idealnie sprawdzą się w magazynach obsługujących lżejsze ładunki;
 • Układnice dwukolumnowe – posiadają dwie pionowe kolumny, pomiędzy którymi porusza się wózek podnoszący, zapewniający dostęp do różnych poziomów składowania; są one bardziej niezawodne i stabilne; idealnie nadają się do przenoszenia ciężkich ładunków; cechą charakterystyczną jest ich duża wydajność.

Ze względu na typ pracy można wydzielić trzy rodzaje:

 • Automatyczna – ten rodzaj układnicy jest wybierany najczęściej i najchętniej; wszystkie polecenia, kierowane przy pomocy systemu zarządzania, są obierane za pomocą mikroprocesora;
 • Półautomatyczna – w tym przypadku układnica jest sterowana przez komputer, operator wprowadza konkretne współrzędne;
 • Ręczna – układnicą steruje się z kabiny i używa się mechanizmów ręcznych; stosuje się ją przy pracach naprawczych czy konserwacyjnych.

Badania układnicy magazynowej

Każde urządzenie techniczne powinno być systematycznie poddawane badaniom. Odbywają się one przy udziale operatora lub jego upoważnionego przedstawiciela i osoby przeprowadzającej konserwacje. Podczas eksploatacji urządzenia są poddawane takim badaniom jak:

 • Okresowe – urządzenia objęte pełną formą dozoru, podczas badania okresowego sprawdzane jest czy urządzenie działa prawidłowo, nie powstały uszkodzenia, zostały zrealizowane zalecenia z poprzedniego badania;
 • Doraźne eksploatacyjne – realizowane w terminie wymaganym przez bieżące potrzeby, celem jest potwierdzenie, że po przeprowadzeniu zmian urządzenie jest bezpieczne do eksploatacji;
 • Doraźne powypadkowe/poawaryjne – wykonywane w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia lub wypadku, ustala się wtedy przyczynę zdarzenia, formułuje się wnioski i je wprowadza.