Każdy kurs na podnośnik koszowy, nożycowy czy innego rodzaju urządzenie obejmuje kwestie bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia operatora i innych użytkowników urządzenia. Przestawiamy procedurę krok po korku, jaką trzeba wykonać wtedy, gdy podest ruchomy przejezdny czy innego rodzaju urządzenie będzie uniemożliwiało operatorowi swobodne wydostanie się, a nawet komunikację.

W takich przypadkach pierwszą czynnością jest natychmiastowe zawiadomienie odpowiednich służb. Jednocześnie należy podjąć się działań ratowniczych, które obejmują następujące czynności:

  • jeżeli operator urządzenia nie może przejąć kontroli nad sytuacją, wtedy osoby znajdujące się na platformie, ale tylko te posiadające odpowiednią wiedzę oraz autoryzację pracodawcy, mogą obsługiwać panel kontrolny
  • jeżeli powyższa sytuacja nie jest możliwa, wówczas osoba znajdująca się na poziomie nawierzchni może opuścić platformę, ale tylko wtedy, gdy jest zapoznana z procedurą alarmowego opuszczania platformy, jest autoryzowana przez pracownika oraz zna pozostałe procedury bezpieczeństwa

Przed opuszczeniem platform takich jak podesty ruchome samojezdne, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome wiszące czy podesty ruchome przejezdne i innych rodzajów konieczne jest sprawdzenie terenu, na którym się znajdują, w celu usunięcia ewentualnych przeszkód.

 

Najlepiej obsługiwać urządzenie z poziomu naziemnego, ponieważ wtedy pozwala ono na precyzyjne operowane, ale również można wykorzystać poziom platformy, zależnie od danej sytuacji. Klucze do urządzenia powinny być w posiadaniu osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji ratowniczej przy wystąpieniu usterki czy wypadku.

Odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie operowania podestami ruchomymi jest kluczowym elementem dla bezpieczeństwa pracy i jeżeli pracownicy nie będą posiadali właściwej wiedzy, wówczas ryzyko wypadków przy pracy jest znacznie wyższe. Jeżeli planują Państwo wykorzystywać w firmie podesty ruchome kurs w naszym Ośrodku będzie najlepszym wyborem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z niej!

Więcej informacji:

Nakazy i zakazy

 

Praca w pobliżu linii energetycznych

 

Bezpieczeństwo

 

Przygotowanie powierzchni

 

Bezpieczeństwo przy pielęgnacji drzew