podstawowe informacje z pierwszej pomocy

Oferujemy kursy pierwszej pomocy, które zarówno w teorii jak i w praktyce pokażą, jak wygląda pierwsza pomoc. Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności, pozwolą wywiązać się z obowiązków w zakresie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 

Pierwsza pomoc to działania, które mają na celu ratowanie ludzkiego życia do czasu przyjazdu ratownictwa medycznego. Zapobiega ona dalszemu narażeniu poszkodowanego na niebezpieczeństwo oraz rozwojowi poważnych powikłań. Jest ona skuteczna, gdy zostanie udzielona natychmiast lub możliwie jak najszybciej od momentu zdarzenia. Pierwszej pomocy osobie poszkodowanej może udzielić każdy, kto w danym momencie będzie się znajdował w pobliżu. Umiejętność ta jest podstawowa, a także bardzo ważna. W nagłych wypadkach może uratować życie. Zapraszamy na nasze kursy z udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia z pierwszej pomocy 

Nasze kursy świetnie się sprawdzą w sytuacji, gdy chcesz przeszkolić swoich pracowników. Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON oferuje profesjonalne szkolenia „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia”. Posiadamy wieloletni staż, a nasi instruktorzy są do dyspozycji kursantów w trakcie trwania kursu. Nasza kadra jest odpowiednio wykwalifikowana, aby przeprowadzić dokładne szkolenie. Cechą naszych kursów kwalifikacyjnych jest ich elastyczność, która stwarza możliwość dostosowania ich do specyficznych potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość wyboru dogodnego terminu. Do dyspozycji słuchaczy posiadamy w pełni wyposażone sale ćwiczeniowe, manekiny do resuscytacji, sprzęt szkoleniowy i inne akcesoria, dzięki którym zapewniamy skuteczne szkolenie. Nasze kursy odbywają się na terenie całej Polski m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy, Szczecinie. Oferowane przez nas kursy składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Podczas części teoretycznej omawiane są następujące tematy: 

 • prawne aspekty w pierwszej pomocy; 
 • ewakuacja osób poszkodowanych; 
 • numery ratunkowe i jak prawidłowo wezwać i powiadomić służbę ratunkową; 
 • zabezpieczenie miejsca wypadku; 
 • czynności konieczne przy opatrywaniu różnego rodzaju urazów, takich jak: krwawienie, złamanie, oparzenie, odmrożenie, ciało obce w ranie, uraz głowy, jamy brzusznej czy klatki piersiowej; 
 • resuscytacja krążeniowo–oddechowa, jak wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie u dorosłych jak i u dzieci; 
 • ocena funkcji życiowych u osób poszkodowanych; 
 • czynności konieczne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, takich jak: atak epilepsji, zadławienie, zatrucie, zawał serca, omdlenie, porażenie prądem lub piorunem. 

Część praktyczna obejmuje: 

sala ćwiczeniowa
 • kryteria selekcji i ewakuacji poszkodowanych; 
 • ćwiczenia z ustawienia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej; 
 • zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo–oddechowej – masaż serca i sztuczne oddychanie; 
 • reguły działania z poszkodowanym uczestniczącym w wypadku komunikacyjnym; 
 • kryteria zachowania w przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa; 
 • postępowanie przy sytuacjach zagrożenia życia, takich jak: tonięcie, porażenie prądem czy piorunem, omdlenie, epilepsja, zadławienie. 

Formy szkolenia pierwszej pomocy dostępne dla Ciebie 

Szkolenia „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia” są dostępne w dwóch formach: 

Formy kursu Definicja 
Otwarte Są dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, także dla osób, które samodzielnie chcą uzyskać umiejętności oraz wiedzę w danym temacie. 
Zamknięte Są dedykowane grupom. To kursy, które zostały zorganizowane przez pracodawców lub instytucje. 

Gdzie można nas znaleźć? 

Zapraszamy na szkolenia „Pierwsza pomoc” w ERGON. To zajęcia, które są na stałe dostępne w ofercie. Prowadzimy szkolenia w całym kraju, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu, Łodzi, Poznaniu, Lublinie. W przypadku kursów zamkniętych, jesteśmy w stanie dojechać i przeprowadzić je w dowolnym miejscu w Polsce. Wystarczy zadzwonić i zapytać o dostępne terminy. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby osób. Dla większych grup jest możliwość rabatów. Serdecznie zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w naszych szkoleniach!

Przy udzielaniu pierwszej pomocy należy podjąć następujące działania:

 • ocenić sytuację i zapewnić bezpieczne warunki udzielenia pomocy;  
 • ustalić, czy ofiara jest przytomna;  
 • przywrócić drożność dróg oddechowych i określić parametry życiowe;  
 • wezwać karetkę pogotowia lub inne służby specjalne;  
 • rozpocząć resuscytację krążeniowo–oddechową;  
 • dokładnie obejrzeć poszkodowanego i podjąć odpowiednie działania w sytuacji krwawienia, urazów, zatrucia czy innych stanów zagrożenia życia;  
 • ułożyć ofiarę w pozycji bocznej bezpiecznej;  
 • stale monitorować stan poszkodowanego i zapewnić wsparcie psychologiczne. 
ludzie w kamizelkach odblaskowych

Zakład pracy a pierwsza pomoc 

Przyjęcie osoby do pracy jest związane z licznymi obowiązkami, które muszą wypełnić pracodawcy, aby zapewnić bezpieczną pod wszelkimi względami pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracodawca w danym zakładzie pracy ma zadanie zapewnić apteczkę oraz wskazać osobę spośród zatrudnionych, która byłaby odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy. Według przepisów, pracodawca ma obowiązek zapewnić wszelkie środki pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji oraz zagwarantować kontakt z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym oraz ze służbami zewnętrznymi, które są szczególne wyspecjalizowane w zakresie pierwszej pomocy.

Ważne jest, by w każdym zakładzie pracy była osoba, która jest odpowiednio wykwalifikowana do udzielania pierwszej pomocy. Należy posiadać odpowiednie umiejętności, by adekwatnie reagować w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia takich jak: krwawienie, złamanie, omdlenie, oparzenie, odmrożenie czy innego rodzaju urazy, które mogą się wydarzyć na danym stanowisku pracy. Również wiedza na temat resuscytacji krążeniowo–oddechowej, sztucznego oddychania czy pozycji bocznej bezpiecznej jest kluczowa przy ratowaniu ludzkiego życia. Niezbędną wiedzę i umiejętności można zdobyć na szkoleniach pierwszej pomocy prowadzonych przez naszą firmę.  

Serdecznie zapraszamy również na szkolenia z zakresu BHP (wstępne i okresowe) oraz PPOŻ. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 

szkolenie z pierwszej pomocy