Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia

wciągnikOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON oferuje szkolenie na wciągniki – zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym naszych zajęć!

 Wciągniki to urządzenia transportu bliskiego (UTB) używane w transporcie różnego rodzaju towarów. Do ich obsługi i konserwacji konieczne jest posiadanie odpowiedniego kursu i uprawnień.

Prowadzone przez ODK ERGON zajęcia na wciągniki obejmują informacje teoretyczne oraz ćwiczenia warsztatowe – praktyczne z wyżej wymienionym sprzętem. Przygotowują one uczestników do podejścia do egzaminu na uprawnienia operatora lub konserwatora wciągnika, a także skierowane są do wszystkich osób związanych z eksploatacją tych urządzeń.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • dozór techniczny wciągników i wciągarek, w tym dokumentacja, normy, uprawnienia potrzebne do ich obsługi
  • wiadomości ogólne o wciągnikach – parametry techniczne, rodzaje wciągników i wciągarek, ich zastosowanie, cechowanie
  • budowa wciągników – zespoły i elementy, w tym silniki, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające
  • sprzęt przeładunkowy stosowany do wciągników – rodzaje zawiesi i innych komponentów
  • prawidłowa obsługa wciągników – zadania i obowiązki operatora wciągnika
  • najczęściej występujące awarie wciągników
  • BHP przy pracy z wciągnikami

Czas trwania nauki wynosi od 10 do 20 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT.

Nasz Ośrodek może także dostosować zakres tematyczny lekcji do indywidualnych wymagań klientów.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w ramach kursów na wciągniki i zachęcamy do zapoznania się z innymi usługami w ODK ERGON!