Dźwigi budowlane zdjęcieW naszym ośrodku przeprowadzamy kurs na operatorów dźwigów budowlanych, towarowo- osobowych oraz wyciągów towarowych. Termin i miejsce dostosujemy do Twoich potrzeb! Jeśli jednak posiadasz własny sprzęt i chciałbyś wyszkolić swoich pracowników, jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w siedzibie Twojej firmy lub na określony plac budowy na terenie całej Polski.

Zazwyczaj obsługa wind dotyczy: wind osobowych, osobowo-towarowych i towarowych, a także budowlanych, teatralnych, szpitalnych i specjalnych. Ze względu na napęd, można podzielić je na dźwigi elektryczne i hydrauliczne. . Hydrauliczne posiadają napęd wykorzystujący pompę, a elektryczne działają dzięki wciągarce, wprawianej w ruch silnikiem.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze operatora windy muszą ukończyć odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin, aby uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego wydawane przez Komisję Egzaminacyjną. W naszym ośrodku, pomożemy Ci zająć się formalnościami, a także udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczymy Cię umiejętnosci związanych z przyszłą pracą.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • praktykę obsługi dźwigu
  • BHP
  • uprawnienia
  • wykorzystanie dźwigów zgodnie z przepisami UDT
  • budowa dźwigów i ich klasyfikacja
  • obowiązki operatora

Uprawnienia są nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego w dwóch kategoriach:

  • D I dotyczy dźwigów budowlanych
  • D II na dźwigi szpitalne oraz towarowo-obsługowe ze sterowaniem wewnętrznym

operator na dźwigu budowlanym

Dźwigi budowlane wykorzystywane są na placach budowy i wykorzystywane są do pionowego transportu ciężkich materiałów budowlanych na platformie poruszającej się wzdłuż prowadnic pionowych, a czasem lekko nachylonych. Dźwigi osobowe mają za zadanie umożliwić pionowy przewóz osób na wyższe piętra w specjalnej kabinie, która porusza się zgodnie ze sztywnymi prowadnicami pionowymi. Towarowe nie przewożą w kabinie osób i obsługują tylko określone poziomy przystankowe. Są skonstruowane w taki sposób, że nie zmieściłyby niczego poza transportowanym pionowo ładunkiem. Niektóre dźwigi towarowe, są podnośnikami bez prawa wstępu osób do kabiny. Powodem jest dbałość o b higienę pracy w branży zajmującej się jedzeniem. Wykorzystuje się je także w przemyśle budowlanym i w handlu. Windy towarowo-osobowe, wykorzystuje się do przemieszczenia towaru włącznie z osobami odpowiedzialnymi za jego ładunek i rozładunek. Dźwigi szpitalne wykorzystywane są do transportu łóżek szpitalnych oraz sprzęty medycznego i ludzi. Posiadają funkcje przystosowania do jazdy uprzywilejowanej.

Urządzenie przeznaczone do pracy na budowie musi mieć ważne zezwolenie na jego eksploatację, by móc używać go zgodnie z prawem. Takie zaświadczenie jest wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby go otrzymać należy złożyć pisemne zgłoszenie do badania technicznego.  Jest to pozwolenie czasowe, które należy odnowić. Warto więc sumiennie zapisywać wszystkie naprawy dźwigu, a także wszelkie czynności serwisowe. Wszystkie ważne zagadnienia zostaną omówione podczas kursu, abyś mógł czuć się pewnie siebie, zdając egzamin. Szkolenie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczna. Podczas szkolenia poruszymy tematykę bezpieczeństwa w czasie pracy oraz zagadnienia z obszaru konserwacji i sprawdzania stanu technicznego zgodne z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji obsługi. Nauczysz się sprawdzać m.in. panel sterowania, oznakowanie, urządzenia zabezpieczające, oraz oświetlenie i sygnalizację. Regularna konserwacja jest niezwykle ważna i powinna być przeprowadzana zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. Takie działania zapewniają nas, że przy kolejnej kontroli dźwig nie straci pozwolenia na jego użytkowanie.

operator na dźwigu budowlanym

Wymagania do wzięcia udziału w kursie:

Każda osoba zgłaszająca się na nasz kurs musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Dostępne terminy:

Szkolenie odbędzie się we wcześniej wybranym dogodnym przez Ciebie terminie.. Prowadzimy zajęcia także w weekendy i wieczorami.

Uprawnienia:

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Całość kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywnie zdany egzamin pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku operatora dźwigów.

Termin ważności uprawnień:

Uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ważne są na okres 10 lat. Maximum 3 miesiące przed upływem terminu ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności. Warunkiem uzyskania przedłużenia uprawnień jest poświadczenie, że w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata wykonywało się czynności operatora.

Cena:

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny, które możesz sprawdzić, kontaktując się z nami telefonicznie. Możliwość negocjacji cen dla szkoleń grupowych!

Operatorzy dźwigów mają duże szanse na znalezienie pracy po kursie ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników w tej branży. Rozwiń swoje kwalifikacje z naszą pomocą. Zapoznaj się z nasza szczegółową ofertą na stronie internetowej i skontaktuj się z nami już dziś!