dźwig towarowo–osobowy

W naszym ośrodku przeprowadzamy kurs na operatorów dźwigów budowlanych, towarowo–osobowych oraz wyciągów towarowych. Termin i miejsce dostosujemy do Twoich potrzeb! Jeśli jednak posiadasz własny sprzęt i chciałbyś wyszkolić swoich pracowników, jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w siedzibie Twojej firmy lub na określonym placu budowy na terenie całej Polski.  

Oferta szkolenia 

Osoby zainteresowane pracą w charakterze operatora windy muszą ukończyć odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin, aby uzyskać uprawnienia wydawane przez Urzędu Dozoru Technicznego. W naszym ośrodku pomożemy Ci zająć się formalnościami, a także udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczymy Cię umiejętności związanych z przyszłą pracą. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: 

  • praktykę obsługi dźwigu, 
  • BHP
  • uprawnienia i przepisy prawne, 
  • wykorzystanie dźwigów zgodnie z przepisami UDT, 
  • budowa dźwigów i ich klasyfikacja, 
  • obowiązki operatora, 
  • działanie dźwigów. 

Przebieg szkolenia 

Wszystkie ważne zagadnienia dotyczące dźwigów budowlanych zostaną omówione podczas kursu, abyś mógł czuć się pewny siebie zdając egzamin. Szkolenie będzie prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Podczas szkolenia poruszymy tematykę bezpieczeństwa w czasie pracy oraz zagadnienia z obszaru konserwacji i sprawdzania stanu technicznego zgodne z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji obsługi. Nauczysz się sprawdzać m.in. panel sterowania, oznakowanie, urządzenia zabezpieczające oraz oświetlenie i sygnalizację. Regularna konserwacja jest niezwykle ważna i powinna być przeprowadzana zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. Takie działania sprawią, że przy kolejnej kontroli dźwig nie straci pozwolenia na jego użytkowanie. 

pracownik na placu budowlanym

Wymagania do wzięcia udziału w kursie 

Każda osoba zgłaszająca się na nasz kurs musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Nie wolno mieć również przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na konkretnym stanowisku.  

Dostępne terminy 

Szkolenie odbędzie się we wcześniej wybranym dogodnym przez Ciebie terminie. Prowadzimy zajęcia także w weekendy i wieczorami.   

Uprawnienia 

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Całość kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywnie zdany egzamin pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku operatora dźwigów. Wydajemy zaświadczenie ukończenia kursu i pomagamy w załatwieniu formalności po egzaminie. 

Termin ważności uprawnień 

Uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ważne są na okres 10 lat. Co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności, należy złożyć wniosek o jego przedłużenie. Warunkiem uzyskania przedłużenia uprawnień jest poświadczenie, że w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata wykonywało się czynności operatora.   

Cena 

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny, które możesz sprawdzić, kontaktując się z nami telefonicznie. Jest możliwość negocjacji cen dla szkoleń grupowych!  

operator na dźwigu budowlanym

Rodzaje dźwigów 

Zazwyczaj obsługa wind dotyczy: wind osobowych, osobowo-towarowych i towarowych, a także budowlanych, teatralnych, szpitalnych i specjalnych. Ze względu na napęd, można podzielić je na dźwigi elektryczne i hydrauliczne. Hydrauliczne posiadają napęd wykorzystujący pompę, a elektryczne działają dzięki wciągarce wprawianej w ruch silnikiem. 

Uprawnienia są nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego na następujące rodzaje dźwigów: 

  • dźwigi budowlane, 
  • dźwigi szpitalne, 
  • towarowo–obsługowe ze sterowaniem wewnętrznym. 

Dźwigi budowlane można spotkać na placach budowy. Wykorzystywane są do pionowego transportu ciężkich materiałów budowlanych na platformie poruszającej się wzdłuż prowadnic pionowych, a czasem lekko nachylonych.  

Dźwigi osobowe mają za zadanie umożliwić pionowy przewóz osób na wyższe piętra w specjalnej kabinie, która porusza się zgodnie ze sztywnymi prowadnicami pionowymi.  

Towarowe nie przewożą w kabinie osób i obsługują tylko określone poziomy przystankowe. Są skonstruowane w taki sposób, że nie zmieściłyby niczego poza transportowanym pionowo ładunkiem. Niektóre dźwigi towarowe są podnośnikami bez prawa wstępu osób do kabiny. Powodem jest dbałość o higienę pracy w branży zajmującej się jedzeniem. Wykorzystuje się je także w przemyśle budowlanym i w handlu.  

Windy towarowo–osobowe wykorzystuje się do przemieszczenia towaru włącznie z osobami odpowiedzialnymi za jego ładunek i rozładunek.  

Dźwigi szpitalne wykorzystywane są do transportu łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego i ludzi. Posiadają funkcje przystosowania do jazdy uprzywilejowanej. 

Warto wiedzieć 

Urządzenie przeznaczone do pracy na budowie musi mieć ważne zezwolenie na jego eksploatację, by móc używać go zgodnie z prawem. Takie zaświadczenie jest wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby je otrzymać, należy złożyć pisemne zgłoszenie do badania technicznego. Jest to pozwolenie czasowe, które należy odnowić. Warto więc sumiennie zapisywać wszystkie naprawy dźwigu, a także wszelkie czynności serwisowe. 

Operatorzy dźwigów mają duże szanse na znalezienie pracy po kursie ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników w tej branży. Rozwiń swoje kwalifikacje z naszą pomocą. Możesz zapoznać się ze szczegółową ofertą na stronie internetowej.
 

kurs ERGON