platforma wiertnicza na morzuFirma “ERGON” przeprowadza kursy i szkolenia na terenie całego kraju, a nasze zaświadczenia kwalifikacyjne są honorowane przez pracodawców na terenie krajów Unii Europejskiej.

Oferujemy szkolenie z zakresu offshore i onshore w przemyśle wydobywczym i poszukiwawczym na lądzie i morzu. Zacznij karierę międzynarodową z użyciem narzędzi wykorzystywanych w platformach offshorowych i onshorowych.

Jak wygląda szkolenie

Szkolenie w naszym ośrodku szkoleniowym jest prowadzone przez alpinistów przemysłowych, nurków, operatorów, konserwatorów i innych specjalistów, którzy są niezbędni do przeprowadzenia tak specjalistycznego szkolenia. Zajęcia są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej pod okiem naszych instruktorów.

Podczas zajęć w naszym ośrodku zapoznasz się mi.in z:

 • hierarchia obowiązujących norm prawnych
 • funkcjonowanie organizacji przemysłowych
 • prawdopodobieństwo występowania zagrożeń i ich zapobieganie
 • procedury w pracy i BHP
 • platformy wiertnicze i wydobywcze
 • wydobywanie złóż surowców
 • prawidłowe ubranie kamizelek ratunkowych
 • użycie podstawowych narzędzi
 • pierwsza pomoc
 • instalacje i środki gaśnicze
 • bezpieczna podróż śmigłowcem oraz opuszczanie go w przypadku awarii.

wydobywanie złóż surowców na dnie morza

Praca po szkoleniu

Po ukończonym szkoleniu z zakresu offshore i/lub onshore uczestnik będzie mógł wykonywać takie prace jak:

 • wydobywanie ropy naftowej na dnie morza
 • poszukiwanie złóż surowców na lądzie i pod wodą
 • obsługa i praca na platformie wiertniczej.

Certyfikat

Po zakończonym szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat zatwierdzony przez międzynarodową organizację OPITO. Zdobyte zaświadczenie daje uprawnienie do wykonywania pracy na instalacjach morskich i lądowych.

operator żurawi na platformie wiertniczej.

Inne kursy zawodowe, przeprowadzane w naszym ośrodku szkoleniowym to m.in.:

 • kurs na malarz-piaskarz
 • kurs na operatora ładowarki teleskopowej
 • kurs operatora żurawi
 • kurs konserwatora wózków widłowych.

Pytania i odpowiedzi

Czym się różni offshore od onshore?

Offshore dotyczy prac wykonywanych pod wodą, a onshore dotyczy pracy na lądzie.

Jakie surowce można wydobywać na dnie morza?

Głównie wydobywa się ropę naftową i gaz ziemny.

Kto jest jednostką certyfikującą szkolenie offshore?

Certyfikat z ukończenia kursu offashore wydawany jest przez międzynarodową organizację OPITO.