winda towarowo–osobowa

Czego dowiesz się na kursie na operatora dźwigów? 

Celem naszego szkolenia jest zdobycie kwalifikacji oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w zakładach realizujących transport pionowy z użyciem wind towarowych oraz towarowo–osobowych. Kandydaci na maszynistów dźwigów poznają: 

 • szczegółową budowę dźwigu, 
 • zasady obsługi, 
 • obowiązki dźwigowego, 
 • przyczyny i skutki awarii, 
 • przepisy dozoru technicznego, 
 • metody konserwacji wind towarowych, 
 • przepisy BHP

Pracodawca, który chciałby przeszkolić swoich pracowników w tym kierunku, przy wyborze osób powinien wziąć pod uwagę takie cechy charakterologiczne jak odporność na stres, poczucie odpowiedzialności czy równowagę psychiczną. 
 

Jak zdobyć uprawnienia? 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą z dźwigami towarowymi, możesz zapisać się na kurs operatora, dzięki czemu pozyskasz wiedzę teoretyczną oraz kluczowe umiejętności potrzebne w tym zawodzie. Dysponując takimi kwalifikacjami możesz zdobyć lepiej płatną pracę lub ubiegać się o awans i podwyżkę w obecnym zakładzie pracy. 

kurs operatora dźwigów

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego w jednej z dwóch kategorii: wind budowlanych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych i obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym, a także dźwigi szpitalne (nie posiadają one kontroli obciążenia kabiny). Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w kwestii trybu sprawdzenia kwalifikacji, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego 

Tak jak większość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT np. na wózki widłowe, suwnice, żurawie, tak i uprawnienia na dźwigi towarowo–osobowe mają określony termin ważności. Od daty pozytywnie zdanego egzaminu, pracę na tym stanowisku można wykonywać przez 10 lat. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia trzeba złożyć minimum 3 miesiące przed terminem jego wygaśnięcia. Koniecznym wymogiem przy przedłużaniu uprawnień jest zaświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonywano pracę operatora dźwigów i wind przez co najmniej 3 lata. 

Gdzie i do czego wykorzystuje się windy towarowe? 

Dzięki prostej i solidnej konstrukcji wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Dźwigi towarowe używane są do transportu towarów pomiędzy kondygnacjami w halach produkcyjnych i magazynach. Niekiedy stosowane są na placach budowy do przenoszenia materiałów budowlanych. Skonstruowane są w taki sposób, by maksymalnie ułatwić transport. Osoby i ładunek znajdujące się w kabinie, poruszają się wzdłuż prowadnic w szybie dźwigowym. Urządzeniem tym steruje się przy pomocy korb, przestawnic lub dyspozycji. Dźwigi pomocne są szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba w bezpieczny sposób przemieścić lub podnieść ciężkie ładunki budowlane. 

Dźwigi z napędem elektrycznym i hydraulicznym 

Jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaj napędu, możemy wyróżnić windy hydrauliczne i elektryczne. Te ostatnie stosuje się w magazynach, sklepach, fabrykach, piekarniach, szpitalach itp. Szeroki wybór wymiarów wind umożliwia dopasowanie urządzenia do wymagań budynku, w którym będą instalowane. Dźwigi te umożliwiają transport wysokich elementów. Duża winda towarowa elektryczna wymaga zastosowania maszynowni nad szybem lub obok niego. W dźwigach elektrycznych zespół napędowy składa się z silnika i koła ciernego, które napędzają liny połączone z ramą kabinową oraz przeciwwagą. Duży dźwig towarowy elektryczny idealnie sprawdzi się przy transporcie pokaźnych materiałów oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych, ze względu na swoje możliwości techniczne. 

Rodzaj dźwigu Udźwig [kg] [Prędkość m/s] 
Towarowe duże 300–6000 0,5 – 1,6 i więcej 
Towarowo–osobowe 100–6000 0,5 – 1,6 i więcej 

Istnieją również małe dźwigi towarowe stosowane w bibliotekach, bankach, biurach itp., gdzie służą do transportu dokumentów, produktów spożywczych, książek i innych towarów niewielkich gabarytów. Do ich zalet należą: 

 • oszczędność czasu, 
 • usprawnienie pracy; 
 • prosta konstrukcja; 
 • brak maszynowni; 
 • własna konstrukcja stalowa szybu. 

Windy towarowe hydrauliczne można spotkać w hotelach, przychodniach oraz takich miejscach, gdzie natężenie ruchu jest małe lub średnie, ponieważ ich wydajność pracy sięga 60 startów na godzinę, a prędkość maksymalnie do 6 metrów na sekundę. Stosuje się je w budynkach o kilku kondygnacjach. Częściej wykorzystuje się je w przemyśle do tranzytu masywnych ładunków, a nawet wprowadzenia całego wózka widłowego. Ich maszynownia zlokalizowana jest zazwyczaj na parterze obok szybu. Do zalet windy hydraulicznej należy możliwość samoczynnego uwolnienia zablokowanych towarów i osób w przypadku zaniku napięcia. Porównując je z dźwigami elektrycznymi, dźwig hydrauliczny jest tańszym rozwiązaniem. Windy hydrauliczne różnią się od siebie maksymalnym udźwigiem, prędkością i maksymalną wysokością podnoszenia w zależności od przeznaczenia. Poniżej przedstawiono zestawienie różnych typów dźwigów hydraulicznych, by zobrazować różnice w parametrach. 

Typ dźwigu Maksymalny udźwig [kg] Maksymalna prędkość [m/s] Maksymalna wysokość podnoszenia [m] 
osobowy do 1600 30 
szpitalny do 2500 30 
towarowy do 6000 0,4 30 
bez maszynowni do 1000 26 
dźwigi towarowe

Wyciągi towarowe 

Urządzenia tego typu zaliczamy do maszyn transportu bliskiego i wykorzystywane są do transportu towarów w ograniczonym zasięgu. Wyciągi towarowe objęte są dozorem technicznym. Zbudowane są z przesuwanej po maszcie platformy o konstrukcji do złudzenia przypominającą drabinę. Mocuje się je do przewoźnego podwozia i opuszcza na strop budynku. Stanowią najpopularniejszy środek transportu dla firm specjalizujących się w pracach dachowych. 

Warunki eksploatacji dźwignic 

Urządzenia dźwignicowe podlegające dozorowi technicznemu należy: 

 • stale utrzymywać w sprawności technicznej; 
 • użytkować zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem; 
 • poddawać konserwacji przez osoby specjalnie w tym celu przeszkolone oraz posiadające stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne; 
 • zaopatrzyć w tablice informujące o dopuszczalnych udźwigach. 

Zapraszamy również na kursy na operatora i konserwatora suwnic, podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), układnic, wózka widłowego i innych urządzeń UDT. Oferujemy także szkolenia PPOŻ oraz BHP (wstępne i okresowe). 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

szkolenie ERGON