Konserwacja dźwigów hydraulicznych (wind)
Konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
Konserwacja dźwigów elektrycznych
Konserwacja podestów załadowczych, w tym do transportu osób
Konserwacja schodów i chodników ruchomych
Konserwacja dźwigników do podnoszenia ładunków
Konserwacja kolei linowych i wyciągów narciarskich
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych
Obsługa manipulatorów i chwytników – próżniowych w zawiesiach dźwignic
Obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących, w tym szynowych
Obsługa układnic magazynowych
Obsługa zawiesi dźwignic
Konserwacja żurawi przeładunkowych – przenośnych
Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych unoszących operatora lub ze zmiennym wysięgiem
Konserwacja dźwigników montowanych na pojeździe tzw. hakowce i bramowce
Obsługa podestów ruchomych wiszących
Obsługa i konserwacja dźwigników tzw. podnośników pojazdów
Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia
Obsługa podestów ruchomych masztowych – samowznoszących
Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego
Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Obsługa i konserwacja żurawi samojezdnych, przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych
Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych
Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Wykonanie i odbiór instalacji sprężonego powietrza
Prace na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego

Więcej informacji: