Zdobądź kwalifikacje na operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących

Jesteśmy firmą, która organizuje kursy na operatora i konserwatora żurawi stacjonarnych. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje i zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy. Pomożemy Ci w przygotowaniu się do egzaminu UDT i zdobyciu uprawnień do obsługi lub konserwacji żurawi stacjonarnych. 

żuraw warsztatowy na hali

Jak wygląda szkolenie? 

Orgaznizowany przez nas kurs składa się z dwóch części: 

 • wykładów – mogą zostać przeprowadzone w formie online, 
 • zajęć praktycznych. 

Zakres szkoleń obejmuje: 

 • informacje o dozorze technicznym, 
 • ogólne informacje o dźwignicach, 
 • ogólne wiadomości o transporcie i ładunkach, 
 • obsługa zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego, 
 • budowa żurawi stacjonarnych, 
 • zagrożenia podczas pracy przy żurawiach przeładunkowych, 
 • obowiązki operatora, 
 • czynności przed rozpoczęciem pracy, 
 • obszar roboczy, 
 • bezpieczna praca przy urządzeniu, 
 • wykonywanie pracy w niesprzyjających warunkach, 
 • czynności operatora po pracy, 
 • stateczność urządzenia, 
 • urządzenia zabezpieczające i hamulce, 
 • urządzenia sterownicze, 
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, 
 • procedura postępowania podczas awarii lub nieszczęśliwego wypadku, 
 • udźwig i grupa natężenia pracy, 
 • zasady BHP przy obsłudze dźwignicy, 
 • różne techniki transportu ładunków, 
 • ocena stanu technicznego żurawia. 

Po zajęciach praktycznych, uczestnik podchodzi do wykonywania zadań pod okiem naszych specjalistów. 

Operator steruje dźwignicą

Harmonogram i forma zajęć 

Kursy prowadzimy w dwóch modelach; otwartych zajęć, które odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, a także jako zamknięte wykłady, z myślą o grupach zorganizowanych przez instytucje bądź pracodawców. W odpowiedzi na oczekiwania klientów mamy także możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych, uwzględniając potrzeby zleceniodawcy. Dla grup zamkniętych jest możliwość odbycia szkolenia w naszych oddziałach, jednak bez problemu możemy uzgodnić inne miejsce szkoleń i przeprowadzić je w każdym miejscu na terenie Polski, a nawet poza jej granicami. 

Dlaczego warto się u nas szkolić? 

 • od wielu lat prowadzimy szkolenia zawodowe, 
 • mamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, 
 • udostępniamy dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, 
 • robimy powtórkę przed egzaminem, 
 • pomagamy w formalnościach związanych z przystąpieniem do egzaminu UDT, 
 • mamy korzystną ofertę cenową naszych kursów. 

Żurawie stacjonarne – krótki opis 

Są to urządzenia nazywane inaczej żurawiami warsztatowymi. To dźwignice, które są przeznaczone do transportowania ciężkich ładunków na ograniczonym dystansie. Zbudowane są z wysięgnika (ramienia), który jest zamontowany na słupie lub przymocowany do ściany i wciągnika, czyli mechanizmu, który odpowiada za podnoszenie ładunku w górę i w dół.

Żurawie stacjonarne umożliwiają przenoszenie ładunku: 

 • poprzez ruch okrężny, 
 • w przód i w tył (wzdłuż ramienia), 
 • w górę i w dół (w pionie). 

Żurawie stacjonarne znajdują zastosowanie jako wyposażenie stanowisk pracy. Optymalizują również procesy produkcyjne. Są często wykorzystywane przez zakłady potrzebujące urządzenia do transportu bliskiego. 

dźwignica przymocowana do ściany

Zaświadczenie kwalifikacyjne 

Po zakończonym szkoleniu kursant podchodzi do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wynik pozytywny jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Ważność uprawnień operatora żurawia stacjonarnego wynosi 10 lat. 

Warunki ukończenia kursu 

 • stan zdrowia pozwalający na pracę przy obsłudze żurawi stacjonarnych (potwierdzony przez lekarza medycyny pracy), 
 • wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne, 
 • pełnoletność. 

Cena szkolenia 

Ceny są ustalane indywidualnie, zależą one od ilości uczestników i terminu szkolenia. Organizujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte, w celu poznania ceny prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie.  

Typy żurawi i ważność uprawnień 

 • Żurawie stacjonarne – 10 lat, 
 • Żurawie szynowe – 5 lat, 
 • Żurawie przewoźne i przenośne – 10 lat, 
 • Żurawie samojezdne – 5 lat, 
 • Żurawie pływające – 5 lat, 
 • Żurawie szynowe 5 lat, 
 • Żurawie pokładowe – 5 lat, 
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące – 5 lat, 
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – 5 lat. 

Oferujemy szkolenia na operatorów i konserwatorów wyżej wymienionych urządzeń. 

Poznaj nasze pozostałe kursy 

U nas zdobędziesz także uprawnienia m.in.: 

 • na pozostałe typy żurawi, 
 • na zwyżki, 
 • na wózki widłowe, 
 • na suwnice, 
 • wysokościowe, 
 • elektryczne, 
 • energetyczne, 
 • gazowe. 

Pytania i odpowiedzi

Jak długo są ważne uprawnienia na żurawie stacjonarne?

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych na obsługę żurawi stacjonarnych wynosi 10 lat.

Czy organizujecie kursy u klienta?

Jeżeli klient dysponuje wymaganym urządzeniem i ma warunki do przeprowadzenia szkolenia, to oczywiście możemy zorganizować szkolenie w jego firmie. Jesteśmy w stanie dojechać do klienta, niezależnie od tego, w jakiej części Polski się znajduje.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie na operatora żurawi stacjonarnych odbywa się w formie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Posiadamy w swoich kadrach doświadczonych instruktorów, którzy przygotują Was do egzaminu UDT.

Czy prowadzicie też inne kursy?

Tak. Prowadzimy szkolenia wysokościowe, G1, G2, G3, z obsługi suwnic, wózków widłowych, innych rodzajów żurawi, podnośników koszowych i nożycowych i wielu jeszcze innych urządzeń.