Szkolenie zawodowe na konserwatora żurawi stacjonarnych 

Nasz ośrodek szkoleniowym ERGON prowadzi kompleksowe szkolenia dla operatorów i konserwatorów na żurawie stacjonarne. Program kursu został starannie przygotowany, aby przekazać wiedzę z zakresu teoretycznego, jak również praktycznego.  

żuraw warsztatowy w hali

Szkolenia prowadzone są przez kompetentne osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do kształcenia przyszłych operatorów oraz konserwatorów. Oprócz samych uprawnień posiadają wiedzę branżową, którą nabyli przez lata pracy, ponieważ wiemy, że osoby mające doświadczenie w tego typu pracy nauczą Cię najlepiej. Nasi wykładowcy i instruktorzy mają kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, w celu pozyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych na żurawie stacjonarne i nie tylko.  

Program szkolenia 

 • planowanie i organizowanie prac konserwacyjnych, 
 • czyszczenie, smarowanie i regulacja części żurawi stacjonarnych, 
 • kontrola i wymiana oleju i innych płynów roboczych, 
 • konserwacja łożysk i innych elementów maszyny, 
 • znaki i objawy awarii żurawi stacjonarnych, 
 • procedury diagnozowania i naprawy awarii, 
 • wymiana uszkodzonych części, 
 • budowa żurawi, 
 • obowiązki i prawa konserwatora. 

Kto wydaje uprawnienia do pracy z żurawiem stacjonarnym? 

Ważną kwestią jest to, że żurawie podlegają dozorowi technicznemu, więc jeśli chcemy wykonywać prace operatora lub konserwatora, zobowiązani jesteśmy do uzyskania uprawnień UDT, aby wykonywać prace. Uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii żurawi stacjonarnych, jeśli otrzymaliśmy już kwalifikacje do pracy z żurawiami należy pamiętać, że czas trwania ich ważności wynosi 10 lat od momentu wydania. Operatorzy nie potrzebują uprawnień, jeśli wykonują swoją prace na żurawiach takich jak: 

 • z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów, 
 • o udźwigu maksymalnym do 250 kg, nie licząc urządzeń służących do przemieszczania osób, 
 • z napędem elektrycznym jednofazowym o sile udźwigu do 1 tony. 
konserwator w kasku operuje żurawiem

W jaki sposób zdobyć uprawnienia na żurawie stacjonarne? 

Kwalifikacje do wykonywania prac na tych żurawiach wydawane są przez Wojskowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego albo przez Transportowy Dozór Techniczny. Dokument wydawany przez jednostkę jest zależny od miejsca w jakim znajduje się dane urządzenie, na którym będzie odbywać się egzamin praktyczny.

Jednostki egzaminujące

WDT – uprawnienia wydają, jeśli żuraw znajduje się na terenach jednostek wojskowych lub w zakładzie zbrojeniowym, który podlega pod MON; 

UDT – wydają zaświadczenie, jeśli urządzenie znajduje się na obszarze, które nie dotyczy działań TDT lub WDT; 

TDT – wydają dokument, jeśli urządzenie wykonuje prace w transporcie wodnym lub w transporcie kolejowym. 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się w punkcie UDT, TDT lub WDT i jest skonstruowany z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny w formie pisemnej, mający sprawdzić naszą wiedzę z zakresu żurawia stacjonarnego. Pierwszy etap polega na zaliczeniu pisemnego testu, w którym należy się wykazać wiedzą jaką pozyskano podczas szkoleń. Drugi etap opiera się na praktyce, tutaj będziemy musieli wykazać się naszymi nabytymi umiejętnościami. Jeśli uda nam się zaliczyć oba etapy egzaminu, otrzymamy dokument z uzyskanymi uprawnieniami.  

Jakie są wymagania, aby rozpocząć kurs? 

Wymagania jakie trzeba spełnić, aby przystąpić do szkolenia to: 

 • ukończone 18 lat życia, 
 • posiadanie wykształcenia na poziomie przynajmniej podstawowym, 
 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tej pracy. 

Jeśli spełniasz te trzy wymagania możesz odbyć kurs w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych na operatora lub konserwatora żurawia stacjonarnego. 

Budowa żurawia stacjonarnego 

żuraw stacjonarny przenosi ładunek

Urządzenia te potocznie zwane warsztatowymi to dźwignice, czyli urządzenia jakich używa się do przemieszczania ładunków o dużej masie na niewielkim obszarze. Ich konstrukcja składa się z wysięgnika, który montowany jest do ściany lub słupa. Wysięgnik pracuje w zakresie ruchu 360° lub mniejszym. Wzdłuż wysięgnika lub ramienia znajduje się wciągnik, jest to mechanizm, który odpowiada za unoszenie ładunku w osi pionowej. Ładunki mogą być przenoszone w 3 zakresach ruchu, czyli: 

 • w osi pionowej, 
 • wzdłuż ramienia, 
 • w zakresie ruchu okrężnego. 

Inne nasze szkolenia 

Prowadzimy szkolenia także na: 

 • dźwigi HDS, 
 • wózki widłowe, 
 • podesty ruchome, 
 • ładowarki teleskopowe, 
 • suwnice. 

Jeśli zainteresowało Cię jakiekolwiek z wymienionych szkoleń, zapraszamy do kontaktu a wyjaśnimy na czym opiera się nauka, jak wygląda program nauczania i czego możesz oczekiwać po szkoleniu.

Pytania i odpowiedzi

Kto wydaje uprawnienia na żurawia stacjonarnego?

Uprawnienia na żurawia stacjonarnego mogą zostać wydane przez UDT, TDT lub WDT, wszystko to zależy od obszaru na jakim znajduje się urządzenie, na którym będzie odbywać się egzamin. 

Na jakie urządzenia jeszcze prowadzicie kurs?

Szkolimy operatorów i konserwatorów na urządzenia takie jak: suwnice, podesty ruchome (w tym podnośniki koszowe i nożycowe), wózki widłowe, ładowarki teleskopowe oraz na dźwigi HDS.