Przenośniki z napędem mechanicznym zwane są potocznie karuzelami. Można je spotkać m.in. w parkach rozrywki, na przykład na diabelskim młynie czy w kolejkach. Służą również jako mechanizmy wyciągów turystycznych na stokach. Wszędzie tam, gdzie mam do czynienia z kabinami wiszącymi na linach lub poruszającymi się po szynach.

konserwacja przenośnika kabinowego

Przenośniki kabinowe i krzesełkowe są urządzeniami wpisywanymi w transport linowy i zaliczamy do nich:

 • koleje linowe okrężne,
 • koleje linowe wahadłowe,
 • koleje linowe o ruchu pulsacyjnym,
 • koleje linowe krzesełkowe,
 • koleje linowe gondolowe oraz gondolowe otwarte,
 • koleje linowo – torowe,
 • koleje jednolinowe oraz dwulinowe.

Wszystkie powyższe rodzaje zaliczamy do kolei napowietrznych. Poza nimi mamy również koleje ze zdwojoną liną oraz linowo – terenowe.

Jak każda maszyna, niezależnie od jej przeznaczenia jedną z najważniejszych wymogów jej użytkowania jest bezpieczeństwo, a przy tym wymagają stałej kontroli technicznej i konserwacji.

Podczas korzystania urządzenia, podlega ono doraźnym kontrolom, zlecanym przez Urząd Dozoru Technicznego, a są to:

 • nauka obsługi przenośnika krzesełkowego badania okresowe – urządzenia objęte pełnym dozorem, termin określa się indywidualnie dla każdego rodzaju,
 • badania kontrolne – urządzenia objęte dozorem ograniczonym, termin określa się indywidualnie dla każdego rodzaju. Ba ono skontrolować przestrzeganie przepisów o dozorze technicznym,
 • doraźne eksploatacyjne – wykonywane w terminie, który wynika z bieżących potrzeb,
 • doraźne powypadkowe lub awaryjne – w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia lub wypadku związanego z użytkowaniem. Prowadzi się je celem ustalenia przyczyny problemu i zapobiegania mu w przyszłości.

Ponadto operator urządzenia (w tym wypadku osoba sterująca atrakcją, wpuszczająca na nią ludzi) ma obowiązek sprawdzania sprawności maszyny przed jej pracą, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

Oferujemy szkolenia dla wszystkich, chcących podjąć pracę konserwatorskie właśnie w tej branży.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, przez trening zdobytej wiedzy na przykładowych urządzeniach.
Zakres tematyczny:konserwacja przenośnika kabinowego

 • budowa i funkcjonowanie przenośników,
 • ogólna wiedza o UDT,
 • ogólna wiedza o przenośnikach,
 • możliwe zagrożenie podczas pracy (transportu ludzi),
 • prawidłowa eksploatacja urządzenia,
 • ocena stanu technicznego,
 • postępowanie w przypadku usterek,
 • prawidłowa konserwacja urządzenia,
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną,
 • przepisy BHP.

Program kursu jest zgodny z wymogami UDT oraz przez niego zaakceptowany. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu, a jego pozytywny wynik oznacza zgodę na wydanie uprawnień na konserwacje podnośników przeznaczonych do celów rekreacyjno – rozrywkowych. Taka osoba może pracować w parkach rozrywki, przy wyciągach narciarskich i wszędzie tam, gdzie korzysta się z kabinowych podnośników obrotowych.

Wymagania od uczestników:

 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • co najmnniej podstawowe wykształcenie,
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

Szkolenia odbywają się w naszym ośrodku lub u klienta.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Czym są przenośniki kabinowe?

Inaczej zwane karuzelami, to kabiny obrotowe najczęściej spotykane w parkach rozrywki czy na wyciągach górskich, gdzie mamy do czynienia z przewozem ludzi, zarówno w turystyce, jak i rekreacji.

Jakie są obowiązki konserwatora?

Zadaniem konserwatora jest dbanie o dobry stan techniczny urządzenia. Niezbędne są regularne kontrole sprawdzające sprawność i bezpieczeństwo oraz dbanie o mechanizm maszyny.

Gdzie może pracować konserwator przenośników kabinowych?

Wszędzie tam, gdzie spotkamy kabiny obrotowe, najczęściej w parkach rozrywki np. na diabelskim młynie czy na wyciągach narciarskich.