winda osobowa wraz z opisem elementów strukturyWinda to niezwykle przydatne urządzenie, które pomaga nam przemieszczać siebie oraz inne ładunki w niezwykle wygody i szybki sposób! Czy zastanawiamy się czasem w jaki sposób pracują lub jak wygląda proces ich konserwacji?

Najmniejsze windy są w stanie podnieść zaledwie 5 kg., a posiadające największy udźwig ładunek ważący nawet setki kilogramów! Tego typu rozwiązania wykorzystuje się przede wszystkim w branży gastronomicznej, w hotelach, restauracjach czy kuchniach, gdzie mogą służyć do podawania gotowych dań oraz transportowania żywności. Ponadto, znajdują zastosowanie w szpitalach, gdzie przez 24 godziny są wykorzystywane po transportowania pacjentów leżących wraz z całą aparaturą. Dzięki mnogości kształtów oraz parametrów ich wykorzystanie jest naprawdę szerokie.

 

Rodzaje wind oraz podstawowe elementy konstrukcji

Windy mają szerokie zastosowanie w naszym otoczeniu, co przekłada się na ilość różnych rodzajów tego typu maszyn. Obecnie windy dzieli się ze względu na:

 • typ napędu – dźwigi hydrauliczne i elektryczne,
 • konstrukcję szybu dźwigowego – panoramiczne (otwarty szyb), wyciąg z maszynownią i bez maszynowni,
 • budowę mechanizmu napędowego – z reduktorem i bez reduktora,
 • sposób sterowania dźwigiem – zewnętrzne, wewnętrzne, zbiorcze, grupowe, przestawne, sterowanie dyspozycjami,
 • konstrukcję dźwigu – jedno- i dwukabinowe,

Poniżej przedstawiamy kolejny podział wind – w tym przypadku jest to podział ze względu na zastosowanie.

 

 

RODZAJ

 

ZASTOSOWANIE
Osobowe – służą do przewożenia osób
Towarowe – grupa dźwigów bez prawa wstępu osób.
Towarowo-osobowe – dźwigi przeznaczone do przewozu towarów i towarzyszących im osób.
Samochodowe – dźwigi przeznaczone do przewozu pojazdów. Charakteryzują się ścisłymi wymiarami kabiny i szerokości drzwi.
Szpitalne – przeznaczone do przewozu osób lub łóżek szpitalnych wraz z aparaturą medyczną i personelem. Charakteryzują się ścisłymi minimalnymi wymiarami kabiny i szerokości drzwi oraz niektórymi funkcjami jak jazda uprzywilejowana.

przykładowy certyfikat UDT uprawniający do obsługi windyWinda to najczęściej urządzenie z zawieszoną na linach platformą, klatką towarową lub kabiną osobową. Proces przemieszczania ludzi i/lub ładunków odbywa się wzdłuż prowadnic pionowych (lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem). Z czego jeszcze składa się winda? Oto lista kilku z najistotniejszych elementów konstrukcyjnych wind:

 • Szyb dźwigowy – przestrzeń, w której porusza się kabina (obudowana dnem podszybia, ścianami i stropem),
 • Maszynownia – pomieszczenie, w którym znajduje się zespół napędowy i związane wyposażenie,
 • Zespół napędowy – jednostka zawierająca silnik i napędzająca dźwig.
 • Sterowanie – elektroniczna jednostka kontrolująca poruszanie się dźwigu.
 • Prowadnice – elementy zapewniające prowadzenie ramy kabinowej wraz z kabiną.
 • Przeciwwaga – masa równoważąca kabinę i zapewniająca docisk lin do koła napędzającego.

 

Czy winda w każdym bloku mieszkalnym jest obowiązkowa?

To bardzo ważne pytanie, gdyż odpowiedź może zaskoczyć! Prawo budowlane nakłada OBOWIĄZEKzamontowania windy wtedy, gdy wysokość od pierwszej do najwyższej kondygnacji nadziemnej wynosi więcej niż 9,5 m.

Powyższe wynika z treści par. 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to, że teoretycznie każdy budynek posiadający więcej niż 4 kondygnacje, powinien być w nią wyposażony! Jeżeli dany obiekt ma więcej niż 4 piętra, ale nie zamontowano w nim dźwigu osobowego oznacza to, że został on wybudowany przed wejściem aktualnych regulacji w życie. To bardzo ważny przepis, gdy wielu inwestorów zapomina lub celowo może uniknąć tego dodatkowego wydatku, jakim jest zamontowanie windy.

grafika przedstawiająca naklejkę z podstawowymi parametrami w windzie

Winda – dobro konieczne w budynkach użytku publicznego

Montaż windy pozwala na usunięcie tzw. barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie zdecydowana większość budynków użytku publicznego jest odpowiednio przystosowana. Taki stan umożliwiają windy, których montaż w budynkach publicznych regulują dwa akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.